Natuur helpt mensen en samenleving

De Nature Assisted Health Foundation (NAHF) is ervan overtuigd dat de natuur en natuurlijke interventies ons helpen bij het verhogen van de kwaliteit van leven met een reductie van zorgkosten.

Een groene omgeving biedt rust, frisse buitenlucht, daglicht en ruimte voor beweging . De natuur laat ons verwonderen en biedt inzicht. Om te bepalen hoe we groen daadwerkelijk zó toe kunnen passen dat het optimaal bijdraagt aan het mentale en fysieke welbevinden van mensen, stimuleert de stichting de ontwikkeling van ‘living labs’ (praktijksituaties).

NAHF biedt wetenschappers, ondernemers en overheidsvertegenwoordigers een platform om praktische en theoretische kennis bij elkaar te brengen en door te vertalen naar nieuwe, praktische toepassingen. Hiermee brengt zij een vliegwiel op gang voor de ontwikkeling van bedrijvigheid en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van natuur en gezondheid.

 

Wetenschap

Traditioneel is er in de wereld van de zorg behoefte aan wetenschappelijke onderbouwing van nieuwe methodieken. Enerzijds omdat men werkt met mensen is er een hoge mate van kwaliteit vereist. Anderzijds omdat bewezen effectiviteit belangrijk is voor de bekostiging door bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen…

Lees meer

Bedrijfsleven

De Nature Assisted Health Foundation stimuleert bedrijvigheid voor de oprichting van living labs met ruimte voor onderzoek en doorontwikkeling van methodieken. Deze labs bieden alle mogelijkheden voor winstgevendheid én dragen bij aan de wetenschappelijke onderbouwing van de inzet van de natuur bij het herstel…

Lees meer

Overheid

Zowel landelijke als provinciale overheden zijn op zoek naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van economie, zorg, woonomgeving en natuur. De Nature Assisted Health Foundation faciliteert en stimuleert onderzoek en bedrijvigheid om een bijdrage te leveren aan het bedenken van…

Lees meer