bij burgerinitiaivenInwoners die meedenken én meedoen zijn heel belangrijk voor lokale initiatieven op het vlak van  natuur en gezondheid. Steeds vaker komen ideeën en projecten vanuit wijken zelf of van andere groepen mensen. Meer en meer mensen beseffen dat een groenere wijk een gezondere wijk is. Vele burgers, meestal vrijwilligers, zijn bereid hiervoor samen de handen uit de mouwen te steken.

Nature For Health ondersteunt van harte allerlei soorten wijk- en burgerinitiatieven. Zeker plannen die vanuit wijken komen, zijn belangrijk om draagvlak en borging voor de toekomst te krijgen. We helpen bij het realiseren van zogenoemde ‘landingsplaatsen’. Dat zijn plekken waar mensen kunnen ervaren wat groen kan doen voor hun gezondheid en welzijn. Plaatsen waar mooie visies en gedreven doelstellingen zoals sociale innovatie, opheffen van stigma’s over ziekten en zieken, het verminderen van eenzaamheid en het bijeenbrengen van mensen in de praktijk worden gebracht.

We ondersteunen lokale initiatieven en brengen mensen met elkaar in contact. We bieden een platform  waarin inspiratie wordt gedeeld. Waar mensen steun aan en bij elkaar vinden.

Een goed voorbeeld van natuur voor gezondheid op lokaal niveau is te vinden in de wijk Waterhoef in Oisterwijk.

En er zijn meer voorbeelden, tevens met betrokkenheid van Nature For Health, zoals:

Zie ook de informatieve brochure Een gezonde groene wijk – inspiratie voor de praktijk, opgesteld door de GGD en Groene Stad.