DSCN00361Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de effectiviteit van tuinen rond zorgcentra. De onderzoekers doen nu ervaring op met het optimaal benutten van een groene woonomgeving in de zorgcentra. Daarna willen zij hun onderzoeksresultaten toepassen bij de inrichting van de openbare ruimte. Dat wil zeggen dat zij inzetten op een groenere leef- en woonomgeving, waar jong en oud prettig, gezond en vitaal samenleeft en voor elkaar kan zorgen. Zo leveren we een eerste bijdrage aan de realisatie van een leefbare, dementievriendelijke gemeente, een internationaal project met proefgemeenten in Nederland, België en Duitsland.

Bij dit project zijn op dit moment betrokken : UKON, HAS, Thebe, De Wever, Alzheimer Nederland- afdeling Midden-Brabant, Fontys Hogeschool, Van Helvoirt Groenprojecten, provincie Noord-Brabant, Rabobank Hart van Brabant.