Het NFH Implementatie Team bestaat uit een kernteam, associates en supportfunctionarissen.

Het kernteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij NFH, zorgt voor samenhang tussen NFH-activiteiten, initieert projectontwikkeling en -implementatie, onderhoudt strategische relaties, bereidt vergaderingen van de Council voor, en bewaakt de implementatie van beslissingen, communicatie & public relations, acquisitie en financieel beheer.

De NFH Associates ondersteunen het kernteam en werken binnen het Implementatie Team aan specifieke inhoudelijke, facilicerende en operationele taken (met accent op projecten en initiatieven).

De supportfunctionarissen ondersteunen de Council en het kernteam met taken op het vlak van communicatie en marketing en financieel beheer.

We werken graag met studenten en indien mogelijk begeleiden wij (afstudeer-)studies en onderzoeken.

Binnenkort meer informatie over de leden van het NFH Implementatie Team.

————————————————————————————————————————————————-

Ben u geïnteresseerd om actief te worden voor Nature For Health, als vrijwilliger of anderszins? Neem dan contact op via info@nfhfoundation.com