pagina-2Traditioneel is er in de wereld van de zorg behoefte aan wetenschappelijke onderbouwing van nieuwe methodieken. Enerzijds omdat men werkt met mensen is er een hoge mate van kwaliteit vereist. Anderzijds omdat bewezen effectiviteit belangrijk is voor de bekostiging door bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen. Tegelijkertijd is het een gegeven dat onderzoek alleen kan plaats vinden als men nieuwe methodes daadwerkelijk toepast. Er is daarom behoefte aan ‘living labs’, met ruimte voor experiment, onderzoek en doorontwikkeling.

De Nature Assisted Health Foundation stimuleert de oprichting van deze living labs en faciliteert daarmee wetenschappelijk onderzoek. Bovendien wil zij graag dat onderzoekers en zorgprofessionals hun wetenschappelijke en praktische kennis en ervaring delen. Zodat men gezamenlijk werkt aan het verhogen van de kwaliteit van leven en tegelijkertijd de kosten voor de zorg reduceert.

 Er is een Raad van Advies samengesteld. Deze bestaat uit:

  • J.A. Roukema (Chirurg in Elisabethziekenhuis, Universiteit van Tilburg)
  • G. van Lomwel (Achmea)
  • Catharine Ward Thompson (professor OPENspace Research Centre, ,Universiteit van Edinburgh)
  • Åke Nygren (professor, Karolinska Institutet Sweden)

Wilt u als wetenschapper bijdragen met onderzoek of bent u benieuwd naar resultaten van lopende en afgeronde onderzoeken? Neem dan contact op met Jasperina Venema via info@nahf.nl.