Rachel Lauwerijssen, PhD onderzoeker aan de Universiteit van Manchester.

Introductie

Vergrijzing en klimaatverandering zijn twee belangrijke uitdagingen waarmee steden wereldwijd worden geconfronteerd. In Nederland, de ruimtelijke ordening en het klimaatbeleid hebben […]