DSCN00361

Dementie is en wordt een groot maatschappelijk vraagstuk, dat hoge maatschappelijke en financiële kosten met zich mee brengt. Dementie is de tweede duurste ziekte in Nederland, en wordt met de toenemende vergrijzing doodsoorzaak nummer 1 (bron: RIVM). Gelet op de maatschappelijke urgentie heeft de regering een ‘deltaplan dementie’ in het leven geroepen. Zo stijgt het aantal mensen met dementie in de sterk vergrijzende Provincie Noord-Brabant van 1 op 72 in 2012, naar 1 op 57 in 2020, naar 1 op 43 in 2030. In Brabant verleent momenteel 4 van de 10 mantelzorgers mantelzorg aan mensen met dementie. Daarvan is 82% overbelast of loopt groot risico op overbelasting. Met als gevolg burn out, depressie, sociaal isolement en eenzaamheid. (bron: Brabantse Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie). Daarbij ligt het in de bedoeling dat ouderen (met dementie) steeds langer thuis blijven wonen. Gelet op de transitie van AWBZ naar de WMO, en de daarmee gepaarde gaande efficiëntiekorting, is het aan gemeenten om dit urgente maatschappelijk vraagstuk op te pakken met beperkte financiële middelen.

Om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te behouden en om de zorg van mensen met dementie ook in de toekomst werkbaar te houden, wordt gezocht naar niet-medicinale interventies en manieren om de werkdruk op personeel te verminderen zonder in te leveren op de kwaliteit van de zorg. Het inzetten van groen is hierbij een belangrijke mogelijkheid.

NAHF faciliteert dit leerproces en verbindt bedrijven die aanleg en onderhoud van deze tuinen realiseren en zorgprofessionals om kennis en ervaringen te delen. de stichting krijgt hiervoor beperkt budget vanuit provincie Noord-Brabant. Bovendien entameren we een onderzoek naar de effecten van het toepassen van de natuur in de ouderenzorg.

Daarnaast heeft Fontys Hogeschool HRM & Toegepaste Psychologie in opdracht van de NAHF literatuuronderzoek verricht naar wat er wetenschappelijk bekend is over de positieve effecten van natuur en een groene omgeving op de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers.