dementi3Dementie is een toenemend maatschappelijk probleem. Het persoonlijk leed is groot en naasten ervaren veel machteloosheid en zorgen. Daarnaast brengt de ziekte hoge kosten met zich mee. Dementie is de op een na duurste ziekte in Nederland en wordt met de toenemende vergrijzing doodsoorzaak nummer 1 (bron: RIVM).

In Noord-Brabant, de regio waar NFH is gevestigd, wordt verwacht dat het aantal mensen met dementie stijgt naar 61.000 in 2030, ten opzichte van ruim 34.000 in 2015. De meeste mensen met dementie wonen thuis (ca. 70%) en door het veranderende overheidsbeleid zal dit nog toenemen. De decentralisatie van de zorg betekent dat het aan de gemeenten en zorgsector is om, met beperkte middelen, oplossingen te zoeken voor dit urgente vraagstuk. Vier van de tien Brabantse mantelzorgers ondersteunen een naaste met dementie. Van hen is 82% overbelast of loopt groot risico op overbelasting. Met als mogelijk gevolg een burn-out, depressie, sociaal isolement en eenzaamheid. (bron: Brabantse Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie).

Wat doet NFH?

Om allereerst de kwaliteit van leven van mensen met dementie te behouden, maar tegelijkertijd de zorg voor hen werkbaar en betaalbaar te houden, wordt gezocht naar niet-medicinale toepassingen. Het inzetten van groen is hierbij een belangrijke mogelijkheid. NFH ondersteunt dit leerproces en verbindt zorg- en groenprofessionals om kennis en ervaringen te delen. We initiëren onderzoek naar de effecten van het toepassen van natuur in de ouderenzorg. Tevens laten we literatuuronderzoek verrichten naar de relatie tussen een groene omgeving en de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Hierin werken we onder meer samen met Fontys Hogeschool HRM & Toegepaste Psychologie.

Reconnecting to nature vital for mental health and health care

NAHF genomineerd voor prestigieuze International Dementia Awards 2015

Hoe draagt groen bij aan de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen?

Studiedagen ‘Anders kijken naar Dementie’

Kennissessie Natuur en dementie

Natuur en dementie