Met dit initiatief startte de Stichting Nature For Health (toen nog Nature Assisted Health Foundation geheten) met het onderwerp natuur en dementie, te samen met verscheidene andere organisaties.

In de jaren daarna heeft Nature For Health verscheidene projecten uitgevoerd met relevantie voor de relatie mensen met dementie en groen/natuur. Ook zijn er de afgelopen jaren verscheidene bijeenkomsten, waaronder seminars, over dit onderwerp georganiseerd door of met betrokkenheid van NFH.

Het onderwerp dementie en groen/natuur heeft daardoor een verdiepingsslag gemaakt met verscheidene zogenoemde “landingsplekken” in de praktijk.