bij burgerinitiaivenInwoners die meedenken én meedoen zijn heel belangrijk voor lokale initiatieven op het vlak van  natuur en gezondheid. Steeds vaker komen ideeën en projecten vanuit wijken zelf of van andere groepen mensen. Meer en meer mensen beseffen dat een groenere wijk een gezondere wijk is. Vele burgers, meestal vrijwilligers, zijn bereid hiervoor samen de handen uit de mouwen te steken.

Nature For Health ondersteunt van harte allerlei soorten wijk- en burgerinitiatieven. Zeker plannen die vanuit wijken komen, zijn belangrijk om draagvlak en borging voor de toekomst te krijgen. We helpen bij het realiseren van zogenoemde ‘landingsplaatsen’.

Dat zijn plekken waar mensen kunnen ervaren wat groen kan doen voor hun gezondheid en welzijn. Plaatsen waar mooie visies en gedreven doelstellingen zoals sociale innovatie, opheffen van stigma’s over ziekten en zieken, het stimuleren van lichaamsbeweging, het verminderen van eenzaamheid en het bijeenbrengen van mensen in de praktijk worden gebracht.

We ondersteunen lokale initiatieven en brengen mensen met elkaar in contact. We bieden een platform  waarin inspiratie wordt gedeeld. Waar mensen steun aan en bij elkaar vinden. Ons eind 2019 gestarte NFH programma Gezonde Groene Wijken geeft een extra impuls aan ons werk op lokaal niveau.

Een goed voorbeeld van de betekenis van natuur voor gezondheid op lokaal niveau is te vinden in de wijk Waterhoef in Oisterwijk. Dit voorbeeld spruit voort uit Nature For Health’s betrokkenheid bij het project Groen voor Grijs.

En er zijn meer voorbeelden, tevens met betrokkenheid van Nature For Health, zoals:

Zie ook de informatieve brochure Een gezonde groene wijk – inspiratie voor de praktijk, opgesteld door de GGD en Groene Stad.

De inspiratiegids Groen in de Buurt is een dementievriendelijke inspiratiegids voor gemeenschapshuizen; een initiatief van BRIZ, ’t Heft en de PGraad in samenwerking met Nature For Health.

En ben je op zoek naar activiteiten die je helpen gezond te blijven of gezonder te worden? Kijk op BeterinhetGroen voor wekelijkse wandelgroepen en buiten-sportlessen tot burn-out begeleiding, wandelcoaching, leer-werk trajecten of re-integratie in het groen. In natuurgebieden tot in parken dicht bij huis.

Lees ook eens het NFH artikel Groen in de Reeshof maakt gezond. De Reeshof is een grote nieuwbouwwijk in Tilburg. Dit artikel vormde een zet tot het initiatief Gezonde Groene Wijk Reeshof.

Bent u geïnteresseerd in het werk van onze stichting? En wilt u weten hoe wij uw initiatief of organisatie kunnen helpen? Neem dan contact op via info@nfhfoundation.com