Het was een inspirerende brainstorm Groene Gezonde Wijk Reeshof in Tilburg op 13 November 2019. 19 mensen uit de Reeshof en omstreken namen deel. Veel sprankelende ideeën, van versterken groene dooradering voor bewegen & biodiversiteit tot inclusieve samenleving-acties.

De conclusie was dat er draagvlak is om verder te gaan met het initiatief Groene Gezonde Reeshof.

We gaan dus aan de slag! De wijk Reeshof wordt de eerste pilot van NFH programma Groene Gezonde Wijken.

Als vervolg is er een verslagje rondgestuurd met daarin de al in dit stadium geïdentificeerde mogelijke acties en activiteiten. Ook is er een voorstel gedaan voor het installeren van een initiatiefgroep in de wijk en een kernteam.

We zijn in contact met de gemeente Tilburg, Contour de Twern, ReeshofenCo, Focus op Reeshof, bewoners, bedrijven en instellingen.

In 2020 gaan we gezamenlijk de Reeshof een groene gezonde impuls geven!

Geïnteresseerd? Neem contact op met Paul van der Velden of Rob Wolters, 06-53691866