overheid

Overheden, van lokaal tot landelijk en internationaal, zijn altijd op zoek naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van economie, zorg, woonomgeving en natuur. In delen van Europa, waaronder Nederland, heeft veranderende wetgeving de verantwoordelijkheden verschoven (gedecentraliseerd).

Zo dragen gemeenten steeds meer zorg voor de gezondheid en het welzijn van hun inwoners – en moeten dit bovendien realiseren met beperkte budgetten. Dat vraagt om nieuwe en passende oplossingen. NFH is ervan overtuigd dat investering in een groene, kwalitatieve woonomgeving loont.

Prettige en goed bereikbare groene ruimtes, zoals publieke parken en tuinen van zorgcentra, nodigen uit tot ontmoeting en beweging, wat mensen helpt om langer vitaal, actief en zelfredzaam te blijven. Uiteraard moeten we de investeringen goed doordacht inzetten. Het delen van resultaten en effecten is daarbij vanzelfsprekend en een belangrijke doelstelling van onze stichting.

Voorbeelden van oplossingen: Dementietuin te Drunen, de Buitenhof van Thebe, De Wever en Dagbesteding de Buitenhof in Tilburg, en Hof van Puccini te Tilburg.

NFH is officieel partner van de Green Deal Duurzame Zorg en draagt vooral bij aan pijler IV hiervan (gezond makende leef- en werkomgeving van zorginstellingen), in goede samenwerking met de rijksoverheid en vele andere partijen.

Ook internationale overheden en overeenkomsten zijn belangrijk op het vlak van natuur en gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan de Europese Unie, de Wereldgezondheidsorganisatie, het Verdrag inzake Biologische Diversiteit en de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. NFH draagt tevens bij aan het realiseren van internationale targets op het gebied van natuur en gezondheid.

Bent u geïnteresseerd in het werk van onze stichting? En wilt u weten hoe wij komen tot passende oplossingen en uw organisatie kunnen helpen? Neem dan contact op via info@nfhfoundation.com