overheid

Overheden, van lokaal en regionaal tot landelijk en internationaal, zijn altijd op zoek naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van economie, zorg, woonomgeving en natuur. In delen van Europa, waaronder Nederland, heeft veranderende wetgeving veel verantwoordelijkheden van rijksniveau naar provinciaal of gemeentelijke niveau verschoven (gedecentraliseerd).

Zo dragen gemeenten steeds meer zorg voor de gezondheid en het welzijn van hun inwoners – en moeten dit bovendien realiseren met beperkte budgetten. Dat vraagt om nieuwe en passende oplossingen. NFH is ervan overtuigd dat investering in een groene, kwalitatieve woonomgeving loont, zowel voor de gezondheid van mens en de vitaliteit van de natuur. Tevens draagt een en ander bij aan een reductie van zorgkosten.

Prettige en goed bereikbare groene ruimtes, zoals publieke parken en tuinen van zorgcentra, nodigen uit tot ontmoeting en beweging, wat mensen helpt om langer vitaal, actief en zelfredzaam te blijven. Uiteraard moeten we de investeringen goed doordacht inzetten. Het delen van resultaten en effecten is daarbij vanzelfsprekend en een belangrijke doelstelling van onze stichting.

Voorbeelden van oplossingen: Dementietuin te Drunen, de Buitenhof van Thebe, De Wever en Dagbesteding de Buitenhof in Tilburg, en Hof van Puccini te Tilburg.

Provincies hebben belangrijke taken of het vlak van groene leefomgeving en natuur. De verantwoordelijkheden op vlak van gezondheid zijn meestal beperkter, maar juist op het snijvlak van leefomgeving, natuur en gezondheid is veel meerwaarde te realiseren. Steeds meer provincies zijn daarvan doordrongen en ondersteunen activiteiten, onder meer van NFH, op dit (snij)vlak.

NFH is officieel partner van de Green Deal Duurzame Zorg en draagt vooral bij aan pijler 1 hiervan (gezondheidsbevordering), in goede samenwerking met de rijksoverheid en vele andere partijen.

Tevens draag NFH actief bij aan het domein Gezondheid van het Collectief Natuurinclusief, en de uitvoering van de Agenda Natuurinclusief 2.0, die mede door inbreng van NFH tot stand is gekomen.

Ook internationale overheden en overeenkomsten zijn belangrijk op het vlak van natuur en gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan de Europese Unie, de Wereldgezondheidsorganisatie, het Verdrag inzake Biologische Diversiteit en de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. NFH draagt tevens bij aan het realiseren van internationale targets op het gebied van natuur en gezondheid.

Bent u geïnteresseerd in het werk van onze stichting? En wilt u weten hoe wij komen tot passende oplossingen en uw organisatie kunnen helpen? Neem dan contact op via info@nfhfoundation.com