wetenschapIn de wereld van de zorg is veel behoefte aan innovatie. Aan nieuwe methodes en middelen die de kwaliteit van leven verhogen en tegelijkertijd de werkdruk en kosten verlagen. Vanzelfsprekend moeten nieuwe methodieken wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het gaat immers om de gezondheid en het welzijn van mensen. Maar ook ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen en andere ‘afnemers’ vragen om bewezen effectiviteit. Onderzoek kan alleen goed uitgevoerd worden als nieuwe methodes daadwerkelijk worden getoetst en toegepast. Er is dan ook veel behoefte aan living labs; praktijksituaties met ruimte voor experiment, onderzoek en doorontwikkeling.

Nature For Health stimuleert de oprichting van deze living labs en faciliteert daarmee wetenschappelijk onderzoek. Bovendien willen we graag dat onderzoekers en zorgprofessionals hun wetenschappelijke en praktische kennis en ervaring delen. Zodat we samen kunnen werken aan een hogere kwaliteit van leven en tegelijkertijd aan lagere zorgkosten.

Patrik Grahn, hoogleraar aan de Zweedse Landbouwuniversiteit SLU, en mede-oprichter van NFH, heeft een grootschalig onderzoek onder parkbezoekers verricht naar welke parken het meest aantrekkelijk werden gevonden.  Het onderzoek richtte zich op de vraag waarom mensen sommige parken aantrekkelijker vonden dan andere. Dat bleek veel te maken te hebben met verschillende ‘karakters’ die terug te vinden zijn in parken. Grahn heeft een aantal van die karakters benoemd en beschreven. NFH gebruikt deze karakters in het vormgeven van inrichting, gebruik en beheer van belevingstuinen in wijken en bij zorginstellingen.

NFH kan helpen de resultaten van onderzoek in de praktijk te brengen of te helpen toetsen. Kunnen wij u helpen, of kunt u bijdragen met onderzoek en/of praktijkervaringen?  Of bent u benieuwd naar resultaten van lopende en afgeronde NFH projecten of onderzoeken? Neem dan contact op via info@nfhfoundation.com