Wij staan voor wat wij doen. We werken aan een gezondere natuur en een betere kwaliteit van leven. Die twee zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

We zijn een not-for-profit organisatie – een stichting met ANBI status en een 1%-for-the-planet status – en we zijn blij met iedereen en alles wat ons in staat stelt om onze missie met kracht uit te voeren. Hier leest u in het kort over NFH.

Hoe u ons kunt helpen? Op verschillende manieren.

Deel uw ideeën, opmerkingen en suggesties met ons. NFH is een open gemeenschap. Wij willen heel graag uw stem horen en laten horen.

Word NFH vrijwilliger. Door zoveel mogelijk bij uw passie en interesse aan te sluiten, zoeken we naar een inzet die bij u past. Bent u een ervaringsdeskundige? U bent van harte welkom, want we hebben veel respect voor uw opgedane ervaring en kennis.

Word deelnemer aan onze werk inspiratie sessies, seizoensbijeenkomsten, seminars, workshops of conferenties. We organiseren geregeld bijeenkomsten, die u wellicht interessant vindt. U bent van harte welkom! We kondigen de bijeenkomsten aan via onze website en social media.

Word NFH partner. We staan open voor alle vormen van samenwerking die helpen onze missie te realiseren. Wilt u met uw organisatie of bedrijf met ons samenwerken aan een gezondere natuur en een gezondere mens? We horen het graag!

Neem deel aan de NFH’s Nature For Health Online Community via LinkedIn.

Word NFH Associate. De NFH Associates ondersteunen het NFH kernteam en vervullen specifieke inhoudelijke, faciliterende en operationele taken, met het accent op projecten en initiatieven. De Associates ondertekenen een NFH samenwerkingsovereenkomst. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er een redelijk strenge selectie is en een beperkt aantal plekken.

Geef een geldelijke bijdrage voor ons werk. Dat kan een incidentele of een regelmatige bijdrage zijn. Een bijdrage kan ook gekoppeld zijn aan een NFH thema waaraan uw familie, organisatie of bedrijf bijzonder belang hecht. Bijvoorbeeld ons werk voor de betekenis van de natuur voor mensen met dementie, kanker, burn-out of geestelijke gezondheidsproblemen. U kunt NFH ook in uw testament opnemen. Of een fondsenwervingsactie voor NFH starten. Alle bijdragen zijn welkom! In dit verband is het nuttig om te weten dat NFH een ANBI-status heeft.

Klik hier voor het doen van een gift.

Lid, vriend, ambassadeur of donateur van NFH? 

We zijn aan het bezien hoe personen, bedrijven en instellingen op andere dan hierboven genoemde manieren kunnen aansluiten bij NFH. Dit mede naar aanleiding van de veelvuldige vragen als “hoe kunnen we lid worden van NFH?” NFH is een stichting en heeft dus geen leden.

We zijn dus aan het bezien hoe we het beste een ‘community” vorm kunnen geven, wat we daarvoor bieden, en wat we daarvoor vragen. We willen dat doen op de manier die past bij de tijdsgeest en het innovatieve karakter van NFH. Ideeën? Laat maar weten! In ieder geval kunt u zich al aanmelden bij de Nature For Health Online Community op LinkedIn.

Heeft u vragen of opmerkingen over het bovenstaande? Neem contact met ons op via info@nfhfoundation.com