Wij staan voor wat wij doen. We werken aan een gezondere natuur en een betere kwaliteit van leven. Die twee zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

We zijn een not-for-profit stichting en we zijn blij met iedereen en alles wat ons in staat stelt om onze missie met kracht uit te voeren. Hier leest u in het kort over NFH.

Hoe u ons kunt helpen? Op verschillende manieren.

Deel uw ideeën, opmerkingen en suggesties met ons. NFH is een open gemeenschap. Wij willen heel graag uw stem horen en laten horen.

Word NFH vrijwilliger. Door zoveel mogelijk bij uw passie en interesse aan te sluiten, zoeken we naar een inzet die bij u past. Bent u een ervaringsdeskundige? U bent van harte welkom, want we hebben veel respect voor uw opgedane ervaring en kennis.

Word deelnemer aan onze werk inspiratie sessies, seminars, bijeenkomsten of conferenties. We organiseren geregeld bijeenkomsten, die u wellicht interessant vindt. U bent van harte welkom! We zullen de bijeenkomsten aankondigen via onze website.

Word NFH partner. We staan open voor alle vormen van samenwerking die helpen onze missie te realiseren. Wilt u met uw organisatie of bedrijf met ons samenwerken aan een gezondere natuur en een gezondere mens? We horen het graag!

Word NFH Associate. De NFH Associates ondersteunen het NFH kernteam en vervullen specifieke inhoudelijke, faciliterende en operationele taken, met het accent op projecten en initiatieven. De Associates ondertekenen een NFH samenwerkingsovereenkomst. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er een redelijk strenge selectie is.

Geef een geldelijke bijdrage voor ons werk. Dat kan een incidentele of een regelmatige bijdrage zijn. Een bijdrage kan ook gekoppeld zijn aan een NFH thema waaraan uw familie, organisatie of bedrijf bijzonder belang hecht. Bijvoorbeeld ons werk voor de betekenis van de natuur voor mensen met dementie, kanker, burn-out of geestelijke gezondheidsproblemen. U kunt NFH ook in uw testament opnemen. Of een fondsenwervingsactie voor NFH starten. Alle bijdragen zijn welkom! Het NFH bankrekeningnummer is NL49RABO 0379 9145 14.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via info@nfhfoundation.com