Persbericht

De betekenis van een groene woon- en leefomgeving voor de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen.

Nu de 0-meting van de kwetsbaarheid van de ouderen in de wijk Waterhoef van […]