Jongere mensen zijn in algemene zin steeds minder in contact met de natuur. Ze zijn vaak weinig geïnteresseerd om de natuur in te gaan. Daarbij komt dat adolescenten een groot deel van hun tijd besteden aan social media. Sommige onderzoeken spreken van een verslaving aan schermen, met alle gezondheidsrisico’s van dien.

De natuur heeft een gunstige invloed jongeren. Verblijven in de natuur bevordert het mentale en fysieke welbevinden. Het activeert en stimuleert creativiteit. Het draagt bij aan een betere mentale gezondheid. In het artikel Why kids need to spend time in nature op de website van Child Mind Institute worden de voordelen één voor één genoemd. In het white paper Geef kinderen de natuur terug van Femke Beute en Agnes van den Berg wordt er uitgebreid ingegaan op het belang van natuur voor kinderen.

Op verschillende plaatsen in de wereld worden initiatieven ontwikkeld op het vlak van jongeren, natuur en gezondheid.

NFH wil deze initiatieven in beeld brengen voor inspiratie en kennisuitwisseling.

Zo is het erg interessant om kennis te nemen van initiatieven als het Canadese “Get Outside & Unplugged”, van Healthy By Nature. “Lets trade screen time by green time” is hun motto.

En zo zijn er een groeiend aantal andere initiatieven en activiteiten.

We willen zelf ook concrete initiatieven ontwikkelen voor jongeren, mét jongeren. Zo geven wij begeleiding en ruimte aan studenten van universiteiten en hoge scholen. Maar er kan meer gebeuren. Samen met Plaatsmakers en Stichting de Buitenschool zijn we een verkenning gestart.

In 2021 willen we een boost geven aan onze activiteiten op het vlak van Jong, Groen en Gezond.

We willen dat graag samen met jou doen!

Interesse? Ideeën? Neem contact met ons op via info@nfhfoundation.com