In 2020 zijn Nationaal Landschap Het Groene Woud (HGW/VGNP i.o.) en Van Gogh Nationaal Park in oprichting (VGNP i.o.) gastregio voor de vijfde Landschapstriënnale in Nederland. Het thema van deze editie van de Landschapstriënnale is: “High Green – Innovating the landscape”.

De grote interesse voor deze aankomende editie is nu op allerlei fronten aanwezig. Inmiddels sluiten diverse partners zich aan. Samen met deze partijen wordt het uiteindelijke programma van de Landschapstriënnale 2020 gevormd.

Nature For Health is in overweging gegeven om aan te sluiten bij de Landschapstriënnale 2020 en heeft dit verkend door middel van gesprekken met partnerorganisaties en deelname aan een brainstormseminar van de Landschapstriënnale in Boxtel.

De ruggengraat van de LT2020 wordt gevormd door een ‘landschapsestafette’ langs tien concrete locaties in en rond Het Nationaal Landschap Het Groene Woud en VGNP i.o. Op ieder van deze locaties staat een dag lang één van de tien opgaven centraal.

Eén van opgaven die het dichts bij NFH staat is de opgave helend landschap.

Zoals LT 2020 stelt: “Gezondheid is ons grootste goed. De helende werking van groen is alom bekend. Beweging, stressreductie, plantaardig voedsel en luchtkwaliteit spelen een belangrijke rol bij onze gezondheid. De maatschappelijke kosten voor de gezondheidszorg zijn enorm. Waarom wordt er dan niet geïnvesteerd in natuur en landschap, bijvoorbeeld vanuit zorgverzekeraars? Hoe kan onze landschapsmetropool een van de gezondste plekken op aarde worden?”

NFH in samenwerking met haar partners is trekker van de LT 2020 opgave ‘helend landschap’.

De redenen hiervoor zijn onder meer:

  • NFH heeft de nodige ervaring, ook in Noord-Brabant en Het Groene Woud met dit concrete invulling van dit thema, inclusief met de ontwerpopgaven.
  • Tevens is NFH internationaal verankerd in een groeiend netwerk op het vlak van natuur en landschap en gezondheid. NFH heeft kortgeleden het initiatief “Healing landscapes in Europe” gelanceerd;
  • NFH’s kantoor is gevestigd op het kantoor van Van Helvoirt Groenprojecten, te Berkel-Enschot in het Van Gogh Nationaal Park i.o.
  • Tevens heeft NFH een voorstel in ontwikkeling, met als werktitel Op je gezondheid! Vincent – Van Gogh Nationaal Park – op weg naar een vitale “healing zone” in Noord-Brabant. De “healing landscape” dimensie van het Nationaal Park i.o. wordt via dat initiatief als healing landscape verder ingevuld en verdiept, ook in relatie tot zorgeconomie.

In het NFH “helend landschap”-voorstel, met als motto “Op je gezondheid, Vincent! Van Gogh Nationaal Park”, wordt onder meer de volgende acties aangekondigd:

>  een dag living lab “helend landschap”, waaronder helende landschappen vanuit Nederlandse context wordt belicht, en

> een dag living lab “connecting healing landscapes of Europe”, waarin helende landschappen vanuit een internationale en Europese context wordt belicht.

> een helend landschap-estafette in het Van Gogh Nationaal Park-gebied, met bezoek aan inspiratie-locaties op het vlak van zorg en natuur.

> de ontwikkeling van een grassroot-beweging op het vlak van landschap, gezondheid en lokale acties in Midden-Brabant.

Het initiatief en de acties zijn ingekaderd in een internationale beweging gericht op de VN Global Goals. Dat borduurt voort op het besluit van de regio Midden-Brabant om de eerste Global Goal regio in Nederland te zijn.

Begin februari 2020 hebben we een projectplan met activiteiten en budget naar het LT 2020 kernteam gezonden, samen met bijna 20 partners. Het LT 2020 kernteam reageerde enthousiast op ons voorstel. Zodra de financiering rond is, gaan we aan de slag! Bent u geïnteresseerd in ons initiatief, neem gerust contact op!

Zie ook: NFH helend landschap voorstel “Op je gezondheid, Vincent! Van Gogh Nationaal Park”