(Vanwege de coronacrisis heeft het bestuur van de Landschapstriënnale (LT) in april 2020 besloten om de LT 2020 te verplaatsen naar april 2021. De onderstaande tekst is geschreven vóór dat besluit was genomen). 

In 2020 zijn Nationaal Landschap Het Groene Woud  en Van Gogh Nationaal Park in oprichting gastregio voor de vijfde Landschapstriënnale (LT2020) in Nederland. Het thema van deze editie van de Landschapstriënnale is: “High Green – Innovating the landscape”.

NFH heeft een voorstel ingediend, met als titel “Op je gezondheid, Vincent! Van Gogh Nationaal Park” voor het vormgeven van LT 2020 thema “Helend Landschap”, in samenwerking met verscheidene partners. Het voorstel sluit maximaal aan bij de uitdagingen en vragen die geformuleerd zijn voor de LT 2020 opgave Helend landschap, in het bijzonder de vraag:

Gezondheid is ons grootste goed. De helende werking van groen is alom bekend. Hoe kan onze landschapsmetropool één van de gezondste plekken op aarde worden?”

Om het LT 2020 Living Lab Healing Landscape invulling te geven en dus onderdeel te worden van de LT 2020 landschapsestafette op 10 locaties, wordt het volgende voorgesteld:

1. Van Gogh Nationaal Park helend landschap-estafette

Voorgesteld wordt dat er een route in een deel van het Van Gogh Nationaal Park i.o. wordt uitgestippeld langs “helend landschap”-  inspiratieplekken, dat wil zeggen plaatsen waarbij natuur en landschap wordt ingezet voor “heling”, zowel curatief als preventief.

2. Twee dagen Helend landschap living lab inspiratiebijeenkomsten

Als onderdeel van het living lab helend landschap zullen twee inspiratiebijeenkomsten worden georganiseerd, mede in het kader van het Van Gogh Nationaal Park en met een verwijzing naar de gezondheidsuitdagingen van Vincent van Gogh zelf.

  • De eerste dag, “Op je gezondheid, Vincent!” richt zich op het helend landschap voor menselijke gezondheid en welzijn, de ervaringen daarmee in het Van Gogh Nationaal Park-gebied,  en de uitdagingen en ontwerpuitdagingen voor de toekomst..
  • De tweede dag richt zich op het thema “Connecting healing landscapes in Europe”, waarbij het Van Gogh Nationaal Park gebied in een internationale context wordt geplaatst, mede door de ogen van Vincent van Gogh.

3. De formele opening van het Inspiratiecentrum Nature For Health

Tijdens dag van de living lab helend landschap zal de formele opening van het Inspiratiecentrum Nature For Health plaatsvinden. Dit centrum is gevestigd in het gebouw van Van Helvoirt Groenprojecten in Berkel-Enschot.

Het Inspiratiecentrum Nature For Health wil een platform zijn voor visieontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en het versterken van bovengenoemde cross-sectorale partnerships. Een internationaal platform, gevestigd in het Van Gogh Nationaal Park in de provincie Noord-Brabant in Nederland.

PS. De activiteiten hebben plaatsgevonden en zijn met veel steun en met veel succes uitgevoerd. Elders op deze website vind je informatie daarover.