NFH geeft prioriteit aan het volledig implementeren van de volgende principes:

  • We houden van en respecteren mensen en we houden van en respecteren de natuur. Mensen maken deel uit van de natuur, en we moeten dienovereenkomstig handelen, ook in gezondheid gerelateerde kwesties;
  • We denken niet dat wij alleen ‘de wijsheid en de volledige waarheid’ bezitten. Wel zijn we ervan overtuigd dat contact met de natuur over het algemeen erg goed is voor mensen. Die overtuiging is verankerd in onze passie voor het leven, voor mensen, natuur en gezondheid. We handelen en denken vanuit de concepten “positieve gezondheid”, “nature-assisted” en “social innovation”;
  • We denken en handelen zo ethisch mogelijk met oog en respect voor ieders rol, positie en mening – onze NFH-interacties met mensen mogen anderen niet schaden. We zullen geen activiteiten ondernemen die het risico lopen anderen schade te berokkenen. We zijn voor samenwerking en voor het slaan van bruggen tussen tegenstellingen. We willen een positieve en eerlijke kracht zijn in de samenleving;
  • We proberen zo duurzaam mogelijk te zijn in onze besluitvorming en – vooral – activiteiten en acties. Ons duurzaamheidsbeleid vindt u hier;
  • We geven prioriteit aan transparantie:

> in bestuur, management en ‘operations’: relevante documenten worden gepubliceerd op de NFH-website en/of zijn op aanvraag beschikbaar;

> in financieel management. De NFH Council, de NFH-penningmeester en – indien de Council dat beslist – een onafhankelijke accountant beoordelen de jaarlijkse financiële jaarverslagen van de stichting. De verslagen zijn op aanvraag beschikbaar en ook te vinden op deze website.

> in de besluitvorming. Er wordt een “chart” ontwikkeld over rollen en verantwoordelijkheden en taken van de Strategie & Netwerk Council en het Implementatie Team. De chart wordt op de website gepubliceerd.

Heeft u vragen over onze principes of opmerkingen, neem gerust contact met ons op via info@nfhfoundation.com