Nature For Health NudgeLentekracht en Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) bouwen – samen met jongeren – aan hét nieuwe platform om millennials met elkaar en de natuur te verbinden en tegelijkertijd stress te verminderen: #SamenBlokjeOmdenken. We doen dat met partners, zoals Nature Academy.

Het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in mei 2021 besloten om SBO in haar eerste jaar financieel te ondersteunen om zo de impact verder te vergroten.  Vanuit het Deltaplan Jeugd ondersteunde het ministerie van VWS de verdere ontwikkeling en uitrol van Samen Blokje Omdenken. Deze steun heeft ook geleid tot de nodige resultaten. We hebben in 2021 totaal 123.000 studenten bereikt! Dat is ruim 3,5 keer zoveel als we beoogden te bereiken en daar zijn we dan ook trots op. Om dit bereik te realiseren hebben we verschillende kanalen ingezet: onderwijsinstellingen/faculteiten, studieverenigingen, social media (Facebook en Instagram (@samenblokjeomdenken)), mond op mondreclame, en door flyers uit te delen bij onderwijsinstellingen

Op 3 juni 2021 is het platform Samen Blokje Omdenken gelanceerd. De naam Samen Blokje Omdenken is bedacht door een – nu afgestudeerde – student, Pim van Dijk, die een studie heeft gedaan naar de relatie millennials, stress en eenzaamheid.

Meer stress door corona
Veel millennials hebben te maken met veel stress. Corona heeft deze trend versterkt. Door de corona-beperkingen is eenzaamheid ook een steeds groter probleem. Talloze onderzoeken bewijzen dat de natuur een positieve werking op mentale gezondheid heeft. Jolanda Maas, assistant professor op de afdeling Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam, doet onderzoek naar de de helende werking van natuur: “Contact met de natuur onder meer kan bijdragen aan het voorkomen of verminderen van stress, beter slapen, geluksgevoel en een vermindering van agressie en ADHD-symptomen. Een ommetje in de natuur doet wonderen.” Daarom wil Samen Blokje Omdenken millennials activeren om de natuur te beleven. De aanpak is gebaseerd op uitgebreid onderzoek onder millennials, en is vanaf de start ontwikkeld in co-creatie met jongeren.

Studenten willen vaker de natuur in
In de eerste fase richt het platform zich op studenten, van MBO tot universiteiten. Studenten hebben het in deze coronatijd extra voor de kiezen gehad. Sommige studenten hebben de gebouwen waar ze hun opleiding volgen en hun collega-studenten nog niet eens gezien. Contacten zijn door de coronamaatregelen beperkt. Door deze beperkingen hebben steeds meer studenten hun omgeving verkend. Bezoeken aan natuurgebieden zijn steeds frequenter geworden. Maar studenten hebben aangegeven graag keuzemogelijkheden te hebben en vaker samen de natuur in te willen gaan.

Het platform: inspiratie, gezelschap en activatie
De aanpak van het platform is een combinatie van inspiratie, gezelschap en activatie. Het online platform biedt onder andere laagdrempelige positieve podcasts over mentale gezondheid en natuur (voorbeelden), mogelijkheden om samen met anderen naar buiten te gaan (fysiek of digitaal, bestaande contacten of nieuwe contacten), explore-routes, trips & tricks en diverse activiteiten in de natuur in de buurt.

Pilot in Overijssel
Begin 2021 startte de pilot van Samen Blokje Omdenken in Overijssel, met steun van de Provincie Overijssel, en hiervoor zijn we op zoek gegaan naar 100 studenten die het platform als allereerst een keer willen uitproberen. Studenten hebben voor Overijssel ook routes ontwikkeld, podcasts en afspraken gemaakt met groenbeheerders in het stedelijk en landelijk gebied. De pilot is nu afgerond, en heeft veel kennis en adviezen gegenereerd die nu worden gebruikt voor de verder doorontwikkeling van SBO.

Pilot in Gelderland

In de eerste helft van 2022 is het project #SamenblokjeOmdenken Gelderland uitgevoerd, met steun van de Provincie Gelderland. Het project, gecoördineerd door een kerngroep SBO Gelderland, met deelname van studenten, heeft geresulteerd in 10 aansprekende activiteiten, die zijn ontwikkeld door en vóór jongeren / studenten. Vergeleken me de pilot in Overijssel, lag in Gelderland het accent veel sterker op “voor jongeren, door jongeren”. Daarbij waren partners betrokken zoals de Nationale Jeugdraad, Staatsbosbeheer en verscheidene onderwijsinstellingen in Gelderland, van MBO tot universitair. Het project is afgesloten met een eindevent in park Sonsbeek in Arnhem op 1 juli 2022, getiteld Life for Nature, waaraan tientallen mensen deelnamen. Het event resulteerde in het Manifest Life for Nature, opgesteld door studenten uit de SBO community, met een urgentie oproep om veel meer prioriteit te geven aan het betrekken van jongeren bij het oplossen van de klimaat- en biodiversiteitcrisis. Het manifest is aangeboden aan de Staatssecretaris van VWS, Maarten van Ooijen, de Gedeputeerde Natuur van de Provincie Gelderland Peter Drenth, en de Nationale Coördinator van ‘European Year of Youth 2022’, Floris Muller. Meer informatie, ook over de 10 acties is te vinden op de SBO website, regio Gelderland.

Afbeelding

Activiteiten in andere provincies

#SamenBlokjeOmdenken heeft ook activiteiten in andere provincies, waaronder Noord- en Zuid-Holland. Studenten van InHolland, Hogeschool Amsterdam, Universiteit Amsterdam en andere opleidingen hebben SBO-activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd. Verscheidene werkgroepen van studenten hebben advies opgesteld voor de verdere ontwikkeling van SBO, inclusief over het opschalen, de ontwikkeling van een SBO app, beloningssystemen en de verdere ontwikkeling van de SBO community. Tevens zijn podcasts en routes ontwikkeld, onder meer in Amsterdam. Op de SBO website is meer informatie te vinden over deze activiteiten.

Iets terug doen voor de natuur
Samen Blokje Omdenken wil ook wat terugdoen voor de natuur. Mede door het massale gebruik van de natuur in de coronatijd is de natuur nog verder onder druk komen te staan. Het platform biedt dan ook verscheidene mogelijkheden om de natuur een helpende hand te geven, vaak zelfs letterlijk.

Ambities

We hopen SBO in alle regio’s van Nederland uit te rollen, in samenwerking met MBOs tot en met universiteiten, en alle andere geïnteresseerde organisaties of verbanden.

Geïnteresseerd? Neem graag contact met ons op via het SBO platform.