Dit thema Jong en Oud voor Groen en Gezond richt zich op de interactie van jongeren en ouderen met de natuur .

In contact zijn met de natuur is gezond voor iedereen. Met name door toenemende verstedelijking en veranderende gedragspatronen zijn echter steeds meer mensen het contact met de natuur aan het verliezen. Dit heeft negatieve gevolgen voor onze gezondheid. Vermindert contact met de natuur leidt tot meer ziekten, minder mogelijkheden voor verminderen van stress, en minder stimulansen voor onderzoekend gedrag.

Door vergrijzing van de bevolking is er meer en langer zorg nodig voor oudere mensen, vooral in kwetsbare categorieën. Dat stelt meer eisen aan de toegankelijkheid van groen en natuur. Een verminderde mobiliteit betekent soms dat groengebieden met onverharde natuurpaden niet meer toegankelijk zijn voor oudere mensen. Uit onderzoek blijkt tevens dat oudere mensen vaak een andere type natuur en landschap zoeken en waarderen dan jongere mensen, hoewel hierbij ook zaken als het opleidingsniveau meespelen.

Ouderen meer in contact laten komen met de natuur is goed voor hun geestelijke en fysieke gesteldheid en welbevinden. Voor ouderen met dementie kan dit contact leiden tot meer aansluiting bij de sociale en fysieke omgeving.

Jongere mensen zijn steeds minder in contact met de natuur. Jonge kinderen zijn vaak nog wel ontvankelijk voor het spelen in bossen en parken, en het kijken naar dieren en zoeken van nootjes. Bij adolescenten wordt dat al moeilijker. Ze zijn vaak weinig geïnteresseerd om de natuur in te gaan. Daarbij komt dat adolescenten een groot deel van hun tijd besteden aan social media. Sommige onderzoeken spreken van een verslaving aan schermen, met alle gezondheidsrisico’s van dien.

De natuur heeft een gunstige invloed op kinderen en jongeren. Uit onderzoek van onder meer Agnes van den Berg blijkt dat contact en binding met de natuur cruciaal is voor hun identiteitsontwikkeling. Verblijven in de natuur bevordert het mentale en fysieke welbevinden. Kinderen in een natuurlijke omgeving worden meer uitgedaagd tot onderzoekend en creatief gedrag.

Het is voor de gezondheid van mensen en voor het draagvlak voor natuur- en landschapsbescherming erg belangrijk dat alle generaties meer in contact komen met natuur, zowel in de directe woonomgeving als in het landelijk gebied en in natuurgebieden.

Hiervoor zijn een aantal zaken nodig, zoals een gerichte communicatie, het beter toegankelijk maken van groen voor ouderen, en het meer spannend maken van natuur voor jongeren.

Wat doet NFH?

Met het thema Jong en Oud voor Groen en Gezond richten we ons met name op:

  •  Versterken van het contact van jongeren en ouderen met de natuur, en de interactie tussen hen vergroten op het gebied van groen en gezondheid. Dat doen we onder meer via onderzoek, praktische projecten en activiteiten, zoals het project ‘Groen voor Grijs‘; 
  • Initiëren of deelname aan innovatieve nationale en internationale wetenschappelijke onderzoeksprojecten over de relatie tussen jeugd, ouderen, groen en gezondheid;
  • Het in beeld brengen van initiatieven voor jeugd en ouderen over de hele wereld, en de aanbevelingen en inspiratie daarvan beschikbaar maken voor alle geïnteresseerde doelgroepen.

Zie ook:

Green For Grey

Project Groen voor Grijs

Handboek Adventure Therapie bij kinderen en jongeren

Hoe draagt groen bij aan de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen?

Dossier Jeugd en Natuur 

CITIES connecting Children to NATURE

Why kinds needs to spend time in nature

Wat betekent het vergroenen van een schoolplein voor leerlingen?

Outside & Unplugged

Examining health benefits of outdoor preschools

Forest bathing, kids in green spaces – health benefits of being close to nature shown in Hong Kong programmes

A walk in the park is just what the doctor ordered

Ideas for getting your kids in nature 

(picture with playing children:  by Robert Collins on Unsplash)