photo-1519567770579-c2fc5436bcf9

Een van de thema’s die door NFH verder worden ontwikkeld is oncologie en natuur. Het aantal mensen wat kanker krijgt neemt, onder andere door de toenemende vergrijzing, nog steeds toe. Sommige vormen van kanker worden chronisch. De ziekte heeft een grote impact op mensen; zij hebben bijvoorbeeld vaak een tekort aan energie. Bovendien zorgt een levensbedreigende ziekte voor een andere kijk op het leven. Mensen die herstellende zijn van kanker of met een chronische vorm moeten leren leven, hebben vaak tijd en ondersteuning nodig om weer zo goed mogelijk mee te kunnen doen in het dagelijks leven.

Hoewel met name bij borstkanker de kans op overleving sterk gestegen is, hebben veel vrouwen last van langdurige negatieve gevolgen en kunnen hierdoor bijvoorbeeld niet meer of niet volledig deelnemen aan het arbeidsproces. Volgens sommige wetenschappers kan een groene interventie voor vrouwen met borstkanker wellicht bijdragen aan een sneller en vollediger herstel en de mogelijkheden om weer vol aan het leven deel te nemen vergroten.

Wat doet NFH?

Een projectgroep van artsen, wetenschappers, (ex)patiënten, verzorgenden en groenspecialisten onderzocht op welke wijze de natuur voor deze mensen kan bijdragen aan een nieuwe balans in het leven. De wetenschappers hebben de effecten gemeten en stelden de onderzoeksgegevens beschikbaar aan NFH. Wij richtten ons allereerst op mensen die herstellende zijn na een ingreep voor borstkanker. Lees hier meer over het project. We zijn momenteel aan het verkennen welke vervolgstappen kunnen worden gezet.

Wilt u meedenken, neem gerust contact met ons op via info@nfhfoundation.com 

Hieronder informatie over onderzoeken en initiatieven met een relatie tot oncologie en natuur.

Onderzoek: zeelucht inademen goed voor gezondheid

Brochure helende tuinen voor ex kanker patiënten

Bouw van serretuin en kunstproject VieCuri Oncologiecentrum