NFH heeft een project in voorbereiding, getiteld ‘Natuur op doktersrecept’. Het project heeft als doelstelling om huisartsen en andere zorgverleners vanuit het concept van positieve gezondheid te laten doorverwijzen naar natuurgerichte leefstijlinterventies, zowel om preventieve als curatieve redenen. Op deze manier willen we bereiken dat mensen met psychische en leefstijl-gerelateerde klachten via hun zorgverlener worden gestimuleerd om de natuur op te zoeken als hulpmiddel om hun klachten te verminderen.

Er komen steeds meer aanwijzingen uit wetenschappelijk onderzoek dat natuur een ondersteunende rol kan spelen in het voorkomen en genezen van talloze klachten en aandoeningen. Deze bevindingen passen in een lange traditie waarin natuur en geneeskunde ooit harmonisch samengingen. Ze sluiten ook aan bij de ervaringen van steeds meer mensen dat het regelmatig bezoeken van natuur een rustgevende en weldadige uitwerking kan hebben. Dit suggereert dat huisartsen en andere zorgverleners zoals fysiotherapeuten veel kunnen bereiken door patiënten die uit zichzelf niet de natuur in gaan, maar hier wel baat bij kunnen hebben, te verwijzen naar interventies die gebruik maken van de positieve effecten van natuur.

Met de kennis die we nu hebben over het belang van groen voor onze gezondheid: Waarom vragen zorgverleners ons eigenlijk nooit of we wel in contact met de natuur zijn? Waarom schrijven ze sporadisch groene zorg voor? En waarom vragen we er niet om?

Die vraag stelden artsen en natuurbeschermers zich in de Shetland eilanden in Schotland. En daar hebben ze er wat aan gedaan: Artsen zijn nu gemachtigd door de gezondheidsautoriteit om ‘natuurtherapie’ voor te schrijven aan hun patiënten. Zorgverleners in Schotland hebben groene zorg verwelkomd, waarmee ze de afhankelijkheid van medicatie voor sommige patiënten hopen te verminderen.

Via het project ‘Natuur op doktersrecept’ wil Nature for Health het Schotse initiatief en andere vergelijkbare initiatieven in het buitenland ‘naar Nederland halen’. Anders dan in het Schotse initiatief, willen we niet alleen inzetten op huisartsen als voorschrijvers van een natuurrecept, maar ook naar fysiotherapeuten en andere groepen zorgverleners die kunnen doorverwijzen naar groene zorg. Bovendien willen we praktijkondersteuners opleiden tot groene leefstijlcoaches om een groen advies op maat te kunnen samen te stellen.

De algemene gedachte achter dit project is dat natuur en zorg twee professionele werelden zijn die veel nauwer kunnen samenwerken, en samen meerwaarde kunnen creëren. Vanuit deze gedachte zet initiatiefnemer Nature For Health zich in om samen met vertegenwoordigers van verschillende groepen zorgverleners en aanbieders van groene zorg deze twee professionele werelden dichter bij elkaar brengen, op een manier die past bij de praktijk en het denken van zorgverleners.

Om dit proces te realiseren werkt Nature For Health samen met Bureau Natuurvoormensen, Tjisse Brookman Advies, huisartsen en fysiotherapeuten, en in is zij in contact met FysioTopics.

Interesse? neem gerust contact met ons op via info@nfhfoundation.com of bel 0653691866