Initiatief en website “Natuur op Recept”

We zijn gewend om van de dokter medicijnen voorgeschreven te krijgen. En soms rust of meer beweging, of een dieetvoorschrift. Maar hebben we ooit het advies om meer de natuur in te gaan voorgeschreven gekregen? Waarschijnlijk niet. De stichting Nature For Health (NFH), in partnerschap met IVN, vindt het hoog tijd dat hier verandering in komt en lanceerde op 17 februari 2021 – als eerste stap – de website Natuur op Recept – Ontdek de gezonde kracht van de natuur.

Natuur en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De wetenschappelijke bewijsvoering hiervan groeit met de dag. Maar natuur en gezondheidszorg zijn twee werelden die nog veel nauwer kunnen samenwerken, en samen meerwaarde kunnen creëren. Mede daarom heeft NFH de Natuur op Recept-website gemaakt, die vandaag de lucht in is gegaan. Kijk hiervoor op www.natuuroprecept.nl De lancering van de website markeerde de start van het “Natuur op Recept”- initiatief.

Het belang van een gezonde leefstijl wordt steeds duidelijker. Zeker nu. Natuur kan een belangrijke ondersteunende rol spelen in het bereiken en vasthouden van die gezonde leefstijl. Natuur maakt dat je je blijer voelt waardoor het bewegen buiten gemakkelijker is vol te houden.

De kerngedachte van ‘Natuur op Recept’ is dan ook dat professionals in zorg en welzijn, waaronder huisartsen en fysiotherapeuten, vaker aan hun patiënten en cliënten het advies geven om contact te maken met natuur. Ook mensen die zelf zonder verwijzing meer willen doen met natuur voor hun gezondheid kunnen terecht op de website. De ‘Natuur op Recept’- website geeft hiervoor informatie en tips. De website is een startpunt. We staan open voor samenwerking met geïnteresseerde partijen voor uitbreiding, verbetering en verdieping van ons initiatief. Aanmelding kan via de website.

Er komen steeds meer aanwijzingen uit wetenschappelijk onderzoek dat natuur een ondersteunende rol kan spelen in het voorkomen en genezen van talloze klachten en aandoeningen. Deze bevindingen passen in een lange traditie waarin natuur en geneeskunde ooit harmonisch samengingen. Ze sluiten ook aan bij de ervaringen van steeds meer mensen dat het regelmatig bezoeken van natuur een rustgevende en weldadige uitwerking kan hebben. Dit suggereert dat huisartsen en andere zorgverleners zoals fysiotherapeuten veel kunnen bereiken door patiënten die uit zichzelf niet de natuur in gaan, maar hier wel baat bij kunnen hebben, te verwijzen naar interventies die gebruik maken van de positieve effecten van natuur.

In deze coronatijden zien we een herwaardering van de natuur. Veel meer mensen bezoeken de natuur. Het is belangrijk dat we het belang van de natuur voor onze gezondheid ook in post-coronatijd blijven zien en ervaren. De website ‘Natuur op Recept’ helpt daarbij.

Internationale ambities

Met de kennis die we nu hebben over het belang van groen voor onze gezondheid: Waarom vragen zorgverleners ons eigenlijk nooit of we wel in contact met de natuur zijn? Waarom schrijven ze sporadisch groene zorg voor? En waarom vragen we er niet om?

Die vraag stelden artsen en natuurbeschermers zich in de Shetland eilanden in Schotland. En daar hebben ze er wat aan gedaan: Artsen zijn nu gemachtigd door de gezondheidsautoriteit om ‘natuurtherapie’ voor te schrijven aan hun patiënten. Zorgverleners in Schotland hebben groene zorg verwelkomd, waarmee ze de afhankelijkheid van medicatie voor sommige patiënten hopen te verminderen. Momenteel wordt er een project met huisartsen uitgevoerd in Edinburgh, met betrokkenheid van RSPB en de National Health Service.

Via het initiatie ‘Natuur op Recept’ wil Nature For Health het Schotse initiatief en andere vergelijkbare initiatieven in het buitenland ‘naar Nederland halen’. Anders dan in het Schotse initiatief, willen we niet alleen inzetten op huisartsen als voorschrijvers van een natuurrecept, maar ook naar fysiotherapeuten en andere groepen zorgverleners die kunnen doorverwijzen naar groene zorg. Bovendien willen we praktijkondersteuners helpen opleiden tot groene leefstijlcoaches om een groen advies op maat te kunnen samen te stellen.

Samenwerkingspartners

Om ons “Natuur op Recept”-initiatief te realiseren werkt Nature For Health samen met Bureau Natuurvoormensen, Tjisse Brookman Advies, IVN, huisartsen en fysiotherapeuten, en in is zij in contact met FysioTopics, Federatie voor Gezondheid, Alles is Gezondheid, Arts en Leefstijl, en verscheidene andere instellingen.

Interesse? neem gerust contact met ons op via info@nfhfoundation.com of bel 0653691866