Donderdag 29 april vond de Helend Landschap Dag 2021 plaats in het kader van de Landschapstriënnale 2021 (LT21).

Het was een enerverende en mooie dag, met veel afwisseling en betrokkenheid van vele organisaties en mensen. Alle onderdelen gingen goed en de feedback van deelnemers was zeer positief.

“Helend Landschap” is één van de 10 landschapslaboratoria van de Landschapstriënnale 2021 “High Green – Innovating the Landscape”. Het Van Gogh Nationaal Park was gastregio van deze triënnale, die in april 2021 plaatsvond. Nature For Health (NFH) was trekker van het helend landschap lab, in nauwe samenwerking met Van Gogh Nationaal Park, IVN en anderen.

Het programma van de Helend Landschap Dag bestond uit de volgend elementen:
* Online Seminar Ons Helend Landschap – Van Gogh Nationaal Park (ongeveer 100 deelnemers)
* Opening van het helend pad, het tweede deel van de Van Gogh NP Helend Landschap Route
* Vlogs van Van Gogh Pioniers die over het pad fietsen en hun impressies geven
* Opening van de Helend Landschap estafette, met videos op locatie en online inbreng van ervaringsdeskundigen
* Assisië Helend Landschap Dialoog, online op Landpark Assisië
* Online Seminar Green – Healthy Destinations – the healing power of landscapes (ongeveerd 145 geregistreerde deelnemers)
* Start van de ontwikkeling van het “European Inspiration & Learning Network on Green & Healthy Destinations”
* Platte Kar Helend Landschap Trialoog op landpark Assisië.

De Dag heeft helend landschap, vooral van het Van Gogh Nationaal Park, opnieuw zwaar op de agenda gezet, niet alleen nationaal en in Noord-Brabant, maar ook internationaal.

Er waren twee gedeputeerden van Noord-Brabant aanwezig, te weten Elies Lemkes en Peter Smit, die met hun actieve aanwezigheid het belang van het thema gezondheid en natuur, mede in het kader van het Van Gogh Nationaal Park, onderstreepten.

De samenwerking tussen de leading partners van de Helend Landschap Dag 2021, vooral Nature For Health (coördinator), IVN (co-lead) en Green Destinations, was heel erg goed. Fijn was ook dat twee zorgorganisaties, Stichting Prisma en Zorgbelang Brabant, waren aangesloten en actief deelnamen. Hetzelfde geldt voor de mooie inbreng van Kunstloc Brabant, onder meer met het helend pad in het kader van Brabant Vertelt. De samenwerking met het LT21 team en het Van Gogh NP team was ook bijzonder goed.

De uitkomsten van de Helend Landschap Dag 2021 zijn onder meer:

> Start van de helend landschaps-estafette in het Van Gogh Nationaal Park en de uitbreiding ervan. Plaquettes en boompjes worden uitgereikt aan de eerste vier inspiratieplekken op vlak van gezondheid en natuur in het Van Gogh Nationaal Park. We gaan deze estafette stap voor stap uitbreiden, ook met nieuwe inspiratielocaties, en tevens een elektronische weergave op de helend landschap website;

> Opening van het helend pad, de tweede route van de Van Gogh Helend Landschap Route, met kaart en app. De route zal gaandeweg worden uitgebreid in de komende jaren, zowel regionaal als lokaal, met een belangrijke rol daarbij van Frans Kapteijns;

> Brede steun voor het project “Van Gogh Nationaal Park Helend Landschap”, dat verwacht wordt in juni-juli te kunnen starten;

> Brede steun voor de ontwikkeling van een ‘European Inspiration & Learning Network Green & Healthy Destinations’. NFH is uitgenodigd door de Raad van Europa, om het “Committee of the European Landscape Conventie” op 26 mei 2021 toe te spreken over de uitkomsten van het seminar; 

> Voorziene uitgave in de tweede helft van 2021 van een Natuur op Recept kalender voor het Van Gogh NP, door NFH en het Van Gogh NP, samen met IVN;

> Steun voor de uitrol van het initiatief Samen Blokje Omdenken in het Van Gogh Nationaal Park, te samen met de Van Gogh Pioniers.

Frans Kapteijns (@BoswachterFrans) | Twitter

Er zullen nog meer activiteiten voortvloeien uit de Helend Landschap Dag 2021, want de reacties zijn overweldigend en van verschillende kanten worden ideeën aangedragen. Het is dan ook niet uitgesloten dat er volgend jaar opnieuw een Helend Landschap Dag wordt georganiseerd, indien daarvoor financiers kunnen worden gevonden.

Diegenen die de seminars en andere (online) bijeenkomsten van de Helend Landschap Dag 2021 hebben gemist of opnieuw willen zien, klik hier.