Een consortium van 12 partners, waaronder Nature For Health, onder leiding van Wageningen Environmental Research (Alterra), onderzoekt de effecten van een hoogwaardige groene omgeving op kwetsbare ouderen, hun mantelzorgers en de besparingen die groen kan opleveren voor de gezondheidszorg. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat groen een positief effect heeft op de gezondheid van mensen. Het ‘Groen voor Grijs’-project, dat op 1 september 2015 is gestart en op 1 september 2019 is geëindigd, biedt nieuwe inzichten die zullen worden gedeeld via de NFH website.

Het onderzoek was aangevraagd door FloraHolland en stichting iVerde als onderdeel van hun gezamenlijke programma De Groene Agenda, dat wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en het Productschap Tuinbouw.

Voor meer informatie, klik hier.