photo-1430133667822-e582b3280b24

Op verzoek van de Provincie Noord-Brabant heeft NFH een dementietuin helpen aanleggen in de gemeente Vlijmen (kern Drunen). Het gaat hier om een gebouw van Woonstichting Woonveste, dat zowel een Thomas huis (opvang voor kinderen met een verstandelijke beperking) als een Herbergier (opvang van ouderen met dementie) huisvest. Het ontwerp van de dementietuin kwam tot stand in samenwerking met de zorgondernemers, zorgorganisatie De Drie Notenboomen en Woonveste. De dementietuin zorgt voor ontmoeting en beleving. Er zijn elementen uit het verleden aangebracht die voor herkenning zorgen bij de ouderen. Er is een kas, moestuin en pluktuin waar naar hartenlust getuinierd kan worden; hiervoor is ook instructie gegeven. De tuin is deels open en stimuleert ontmoeting tussen de ouderen, kinderen, dieren en wijkbewoners.