oprichtersDe oprichters van de stichting Nature For Health, ten tijde van de oprichting Nature-Assisted Health Foundation, hebben een gedeelde passie voor natuur en gezondheid. Ze komen zowel uit het bedrijfsleven als uit de wetenschap. Ze weerspiegelen bovendien het internationale karakter van de oorsprong van de stichting.

NAHC is een Zweedse NV in eigendom van onderzoekers van de Zweedse Universiteit van Landbouwwetenschappen (SLU) en SLU holding. Deze organisatie vermarkt de ontwikkelde kennis en verkregen resultaten van de SLU onderzoekers en brengt de verkregen kennis in de praktijk.

Upp is een innovatiegroep van vier Nederlandse ondernemers met hart voor natuur en duurzame groei. Upp ontwikkelt concepten voor de toekomst en ideeën die direct toepasbaar zijn in samenwerking met organisaties, bedrijfsleven en overheid. Upp is in 2005 opgezet om innovatie binnen en buiten de groenbranche te versterken.

SHFT ontwikkelt nieuwe duurzame bedrijvigheid en brengt dynamische processen op gang tussen ondernemers, overheid en wetenschap waardoor verborgen kansen worden blootgelegd.