Op 29 april vindt de Helend Landschap Dag 2021 plaats, met een variatie aan activiteiten. “Helend Landschap” is één van de 10 landschapslaboratoria van de Landschapstriënnale 2021 “High Green – Innovating the Landscape”. De Dag belooft mooi te worden! Het Van Gogh Nationaal Park is gastregio van deze triënnale, die in april 2021 plaatsvindt. Nature For Health (NFH) is trekker van het helend landschap lab, in nauwe samenwerking met Van Gogh Nationaal Park, IVN en anderen.

“Helend landschap” heeft als doel het vergroten van het draagvlak voor het landschap als helende kracht voor de gezondheid van mens en natuur en het ondersteunen van maatschappelijke en economische bewegingen op dat vlak. “Helend Landschap” onderstreept het belang van het zorgvuldig omgaan met de natuur en het vinden van een betere balans tussen mens en natuur.

Ons Helend Landschap – Van Gogh Nationaal Park

In de ochtend van de Helend Landschap Dag op 29 april willen we met het seminar “Ons Helend Landschap – Van Gogh Nationaal Park” de helende kracht van het landschap centraal zetten. Het seminar wordt georganiseerd door Nature For Health, IVN Natuureducatie en het Van Gogh Nationaal Park, samen met  Kunstloc Brabant, Stichting Prima, Bureau Lentekracht en Van Helvoirt Groenprojecten. We voelen allemaal wel een zekere verbondenheid met bepaalde landschappen en we zijn allemaal medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van die landschappen. De helende landschappen bieden grote kansen voor nieuwe vormen van bedrijvigheid, passend bij het Van Gogh Nationaal Park.

In het kader van “Ons Helend Landschap” worden onder meer helend landschap plaquettes uitgereikt aan vier inspiratielocaties voor natuur en gezondheid in Midden-Brabant. Ook wordt er aandacht geschonken aan een nieuw project om het Van Gogh Nationaal Park te ontwikkelen als een helend landschap van (inter-)nationale allure. Tevens wordt de kalender “natuur op recept – Van Gogh Nationaal Park”- aangekondigd, die onder meer gebruikt kan gaan worden in de eerste lijn gezondheidszorg.

Helend Pad – Van Gogh Nationaal Park Helend Landschap Route

Tijdens Helend Landschap  Dag 2020, op 7 oktober, werd het eerste deel van de Van Gogh Nationaal Park Helend Landschap Route geopend. Tijdens de Helend Landschap Dag 2021 zal het tweede deel van deze route worden geopend. De route is wederom ontwikkeld onder leiding van Frans Kapteijns, nu in het kader van Brabant Vertelt van Kunstloc Brabant, in samenwerking met NFH.

Deze opening is tevens de aftrap voor de verdere uitrol van de Helend Landschap Route in het gehele Van Gogh Nationaal Park, zowel op regionaal als lokaal niveau.

Van belang is tevens om te vermelden dat de Helend Landschap Route tevens een bijdrage levert aan de zeer noodzakelijke verspreiding van bezoek aan natuurgebieden en landelijk gebied.

Assisië Helend Landschap Dialoog

Tussen de middag – van 12 – 13 u – vindt de Assisië Helend Landschap Dialoog plaats, gericht op het landpark Assisië, georganiseerd door Stichting Prima.

Tijdens deze online dialoogtafel gaan we met elkaar in gesprek over de vraag wat het landschap – en in het bijzonder het landschap van Landpark Assisië – kan betekenen voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van zorg en samenleven. Deze dialoogtafel wordt georganiseerd in het kader van het Landschapslaboratorium Helend Landschap tijdens de Landschapstriënnale 2021.

Het doel van de Assisië Dialoog Helend Landschap is op de eerste plaats met elkaar de waarde van het landschap van Landpark Assisië (en omgeving) vanuit verschillende perspectieven te verkennen.

“Green & Health Destinations – the power of healing landscapes”

In de middag van de Helend Landschap Dag 2021 vindt een internationaal seminar plaats, gericht op “Green & Healthy Destinations”, waaronder specifieke voorbeelden van “healing landscapes” in Europa. Nature For Health en Green Destinations zijn de hoofdorganisatoren van dit seminar, in samenwerking met verscheidene organisaties, waaronder de Raad van Europa, Van Gogh Nationaal Park en VisitBrabant.

In dit seminar wordt het landschap vooral bezien vanuit het perspectief van natuur- en landschapsgerelateerde recreatie, toerisme en gezondheidssector. De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de gezondheidszorg en voor recreatie en toerisme, zowel op korte als op lange termijn. Gezondheid en groene kwaliteit worden steeds belangrijker bij de keuzes die we maken. Steeds meer regio’s willen zich onderscheiden als ‘gezond’ en als ‘helende landschappen’ met als pijlers: gezondheid, zorg, natuur en landschap en kwaliteitstoerisme.

Geïnspireerd door Vincent van Gogh, zijn passie en verbondenheid met het Brabantse land, maar ook het belang van het landschap voor zijn mentale gezondheid, zullen we in Noord-Brabant verdere stappen maken voor het promoten van het Van Gogh Nationaal Park als helende landschap van (inter-)nationale allure.

LT2021 Platte Kar – Helend Landschap

De 10 landschapslaboratoria vormen gezamenlijk een verhaal over een veranderend landschap rondom elk een eigen, specifiek thema. Aan het eind van de Helend Landschap Dag 2021 wordt op de LT21 Platte Kar een trialoog gehouden over het belang van het helend landschap. De Platte Kar zal op 29 april nabij Landpark Assisië te Biezenmortel staan. Dit landpark van Stichting Prisma ligt in het midden van het Van Gogh Nationaal Park en combineert functies op het vlak van zorg, gezondheid, kunst en cultuur en sociale integratie.  

Home - Landpark Assisië

Informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Helend Landschap lab projectleider Rob Wolters van Nature For Health, via info@nfhfoundation.com

Voor deelname aan het programma en registratie, kijk hier: https://landschapstriennale.com/editie-2021/landschapslaboratoria/helend-landschap/