photo-1528027815058-c3737d59e8a0

In de afgelopen jaren heeft NFH meegewerkt aan onderzoek naar de effectiviteit van groene ruimtes, in het bijzonder tuinen, rond zorgcentra en in wijken. Wij zetten ons in voor een groenere leef- en woonomgeving, waar jong en oud prettig, gezond en vitaal samenleeft en voor elkaar kan zorgen. Zo leveren we bijdragen aan de realisatie van leefbare, dementievriendelijke gemeenten zowel in Nederland als in andere Europese landen, zoals België en Duitsland. Het project Groen voor Grijs leverde praktijkgerichte kennis en ervaring op, onder meer in de gemeente Oisterwijk, inclusief voor mensen met dementie. 

Steeds meer zorginstellingen met kwetsbare ouderen richten tuinen in voor hun bewoners, zogenoemde belevingstuinen of Alzheimer-tuinen. Maar de ervaring leert dat deze vaak niet of onvoldoende benut worden in de zorg voor mensen met dementie. In opdracht van de NFH heeft HAS Hogeschool onderzoek gedaan naar tuinen bij zorginstellingen in Noord Brabant. Op grond van gesprekken met mensen met dementie, familieleden, medewerkers, tuinontwerpers en bezoeken aan 20 instellingstuinen hebben zij criteria benoemd, waaraan een belevingstuin moet voldoen. Gekozen is voor de benaming belevingstuin, omdat de toegang en effecten van tuinen zeker niet alleen gelden voor mensen met dementie. De criteria voor een goede belevingstuin zijn vervolgens uitgewerkt in een checklist die instellingen, ontwerpers, kunnen gebruiken voor eventuele verbetering van bestaande tuinen, maar ook bij het ontwerp van belevingstuinen.

In het verlengde hiervan is, in opdracht van de NFH, Fontys Hogeschool HRM & Toegepaste Psychologie nagegaan welke factoren kunnen bevorderen dat familieleden samen met hun familielid met dementie de tuin rond de instelling bezoeken. Vaak is er weinig kennis van de natuur en van de mogelijkheden om natuur te benutten. Familieleden geven aan soms bang te zijn dat het familielid met dementie in een tuin ander gedrag laat zien, waar moeilijk mee is om te gaan. Adviezen uit dit onderzoek zijn, het ontwikkelen van een training voor mantelzorgers in het gebruik van groen, buitenruimte tot een vertrouwde omgeving maken, waarbij er een gemakkelijke verbinding is tussen binnen en buiten. 

Zie ook: de ideale belevingstuin“- specifiek gericht op mensen met dementie.