Tijd doorbrengen in de natuur heeft een helend en rustgevend effect. Bij verschillende ziektebeelden kan de inzet van ‘groen’ bijdragen aan genezing of stabilisatie; met name de positieve invloed op mensen met dementie en stressklachten is inmiddels volop bewezen. De uitkomsten van diverse wetenschappelijke onderzoeken zijn hoopgevend en bieden alle kansen om de natuur een plek van betekenis te geven binnen onze gezondheidszorg.

Zogenoemde “belevingstuinen” in wijken en nabij zorginstellingen bieden de nodige kansen. Deze tuinen kunnen fungeren als ontmoetingstuin, ontspanningstuin, activiteitentuin of zintuigprikkelende tuin, of combinaties daarvan (Van den Boer, M. en Vriens, R., 2014).

Binnen het thema Helende & rustgevende leefomgeving richten we ons op het belang van de natuur en groene ruimte, specifiek voor vier ziektebeelden: stress & burn out, dementie, oncologie en psychische problemen. Dit alles in de bredere context van ‘samen leven’; met elkaar en met de natuur

NFH ondersteunt en faciliteert de inrichting, openstelling en het gebruik van ‘groengebieden’, zoals natuurgebieden, parken en tuinen. En we onderzoeken de mogelijkheden voor het verbeteren van het welzijn van mensen met ziektes en van hun zorgverleners.

Daarbij letten we vooral op de (vaak niet uitgesproken) eisen die mensen, al dan niet in een kwetsbare fase van hun leven, stellen aan het verblijven in een groene omgeving. We geven ook aandacht aan zaken als het belang van geluiden (“soundscapes”) en licht/belichting (“lightscapes”).