borstkankerHoewel met name bij borstkanker de kans op overleving sterk gestegen is, hebben veel vrouwen last van langdurige negatieve gevolgen. Zij kunnen hierdoor bijvoorbeeld niet meer of niet volledig deelnemen aan het arbeidsproces. Het onderzoek richt zich op het effect van groene interventies op een sneller herstel, zodat vrouwen weer vol aan het leven kunnen deelnemen.

Een onderzoeker van Tilburg University heeft in desk research slechts een beperkt directe wetenschappelijk onderbouwde relatie kunnen vinden tussen borstkanker en groene interventies. Er is een voorstel gemaakt om vrouwen met kanker te interviewen om op deze manier hun zorgbehoeften in kaart te brengen (focusgroepen). Dit voorstel is inmiddels door de Ethische Commissie goedgekeurd. Intussen is een theoretisch model ontwikkeld dat de onbalans in draaglast en draagkracht inzichtelijk maakt door te kijken vanuit biologische, psychische en sociale perspectieven. Dit model is onderbouwd met verwijzingen naar wetenschappelijke publicaties, waardoor een goed framewerk is ontstaan. Ook de rol van een multidisciplinair is hierin meegenomen.

NFH vond het belangrijk dat de uitkomsten van de focusgroepen naast de bevindingen uit het opgebouwde model werden gelegd om van daaruit een goede interventie te ontwikkelen. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden in drie periodes: na de constatering, na de medische ingreep en bij de terugkeer naar het ‘normale’ werkende leven. De voor- en nadelen van de verschillende keuzes zijn in beeld gebracht, zowel in wetenschappelijk als in commercieel opzicht. Na afronding van de focusgroepen wordt de definitieve keuze gemaakt.

Voorafgaand en tijdens de ontwikkeling van het theoretisch model is gesproken met stakeholders (VU, UVA, Tranzo, TNO, ziekenhuizen, groene marktpartijen). Er is intensief contact geweest tussen de onderzoeker van de Universiteit en marktonderzoekers die aan NFH verbonden zijn. Ook is er periodiek overleg met de onderzoeker en hoogleraar van Tilburg University.

NFH wil een brug zijn tussen wetenschap en ondernemerschap, door marktkansen te onderbouwen met wetenschappelijk inzicht. Met het oog daarop is de omvang van de doelgroep in kaart gebracht. Ook is er analyse voor mogelijke funding en een projectvoorstel voor een pilottraject gemaakt. Dit voorstel is echter niet verder gebracht, en momenteel is er binnen NFH geen aandacht voor dit onderwerp, vanwege noodzaak van prioriteitstelling.

Bij de ontwikkeling van dit project waren betrokken: Vitura B.V., Tilburg University, St. Elisabeth Ziekenhuis, Universiteit voor Humanistiek.