“The world has enough beautiful mountains and meadows, spectacular skies and serene lakes. It has enough lush forests, flowered fields, and sandy beaches. It has plenty of stars and the promise of a new sunrise and sunset every day. What the world needs more of is people to appreciate and enjoy it.” ~ Michael Josephson

Al vele eeuwen wordt de genezingswaarde van het landschap gewaardeerd en benut, bijvoorbeeld via thermen en (andere) kuuroorden.

Er zijn verscheidene regio’s in Europa en elders in de wereld, die zich profileren of onderscheiden door een mix van aantrekkelijke of indrukwekkende landschappen en kuuroorden of andere plekken van ontspanning.

Landschappen die uitnodigen om te recreëren, te bewegen,  wandelen, klimmen, of na te denken over het leven en dichterbij onszelf te komen. Populaire voorbeelden zijn de bergen en de kustzones.

De relatie tussen landschappen en gezondheid is zeer evident in de term ”therapeutische landschappen” (Wilbert Gesler, 1992).

Gesler identificeert twee soorten van die landschappen:

  • landschappen met een schilderachtig karakter en gezondheidsbevorderende voorzieningen die hoofdzakelijk gericht zijn op ontspanning;
  • landschappen met een rijke mix van gezondheidsfaciliteiten (‘zorglandschappen’).

GesundLand Vulkaneifel (Vulkaneifel HealthyRegion) is een goed voorbeeld van een therapeutisch landschap.

GesundLand Vulkaneifel heeft de relatie tussen natuur, landschappen en gezondheid centraal gezet en biedt een breed scala aan landschapsgerelateerde diensten, gericht op gezondheidsproblemen zoals diabetes, rugklachten, stress, vaatproblemen en geestelijke gezondheid.

Ook het Van Gogh Nationaal Park i.o. heeft grote potenties op het vlak van natuur en gezondheid, waaronder daarop gerichte zorgeconomie. Nature For Health’s kantoor is gevestigd in dit nationaal park. NFH ziet het Van Gogh Nationaal Park als een belangrijke plaats voor inspiratie en innovatie op het vlak van helend landschap, natuur en gezondheid, zowel lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

En zo zijn er meer gebieden, parken en regio’s in Europa die in beeld kunnen komen, en van elkaar kunnen leren.

Nature For Health wil een internet-gebaseerd leernetwerk van ‘Groene Gezonde Landschappen ‘ opzetten, gerelateerd aan natuur, landschap, gezondheid en toerisme. En met aandacht voor (het ontwikkelen van) een netwerk van groentherapeuten, landschapstherapeuten en landschapsadviseurs.

Het Netwerk zal in overweging worden gegeven een tweejaarlijkse “Gezond Landschap van het Jaar” – wedstrijd uit te schrijven.

Wellicht kent u meer regio’s die zich promoten als “groen en gezond”. Geef ze graag aan ons door of breng ze in contact met ons!

Wilt u meer weten of meedenken of meedoen, neem gerust contact met ons op via info@nfhfoundation.com 

(Foto: GesundLand Vulkaneifel)

Zie ook: NFH wil geneeskrachtige landschappen in Europa in beeld brengen en Mooie Natuurplekken in Europa

See also: Nature For Health wants to identify and connect healing landscapes in Europe and TherapeuticLandscapeNetwork

Relevant is ook: Landschapstriënnale 2021 High Green – Innovating the landscape. 

And: From therapeutic landscapes to healthy spaces, places and practices: A scoping review