Natuur en gezondheid

Een gevarieerde groene, natuurrijke omgeving nodigt uit om te bewegen, te leren, te spelen, te werken, te ontmoeten en tot rust te komen. De aanwezigheid van planten en bomen beschermt tegen lawaai, luchtvervuiling en hitte(stress). Natuur en gezondheid zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar het blijkt in de praktijk lastig om handen en voeten te geven aan het samenspel.

Werelden verbinden

Met De Groene Plaatsmakers brengen we – Plaatsmakers en Nature For Health – verschillende domeinen, sectoren en (soms botsende) belangen dichter bij elkaar. Dit doen we door een lokaal traject te starten mét jongeren. We sluiten aan bij de maatschappelijke beweging waarin jonge mensen wereldwijd laten zien en horen hoe belangrijk de verbinding tussen mens en natuur is. Zij maken zich zorgen over de toekomst van onze aarde, het klimaat, het milieu, de natuur en hun gezondheid. En zij willen daar een rol in spelen.

Wat als we jongeren in positie brengen?

Door een lokale aanpak waarbij we mét jongeren een participatief traject in gaan kunnen zij die rol spelen. Zíj zijn de Groene Plaatsmakers. Door sámen met jongeren aan de slag te gaan, zetten we de kracht van jongeren in om de stad groener, duurzamer en gezonder te maken. We gaan met jongeren aan de slag om er achter te komen:

 • waar zouden jongeren meer van willen?
 • op welke plekken in hun eigen stad, wijk, dorp?
 • met welke functie en voor wie? Bijvoorbeeld om elkaar te ontmoeten? Te sporten? Te ontspannen? Voor ouderen? Voor kleine kinderen? Voor zichzelf?

Jongeren krijgen de kans om samen met experts hun ideeën vorm te geven en uit te voeren.  Jongeren leveren een actieve en zinvolle bijdrage aan duurzaam (samen)leven in een groene, veilige, klimaat-adaptieve omgeving. De stad wordt leuker, groener en gezonder voor iedereen. Ook bouwen we aan een duurzaam netwerk waarin jongeren samen met ondernemers, gezondheidsexperts, welzijns- en jongerenwerkers, natuur- en omgevingsexperts en beleidsmakers samenwerken aan het verbeteren, inrichten, vergroenen en gezonder maken van de directe leefomgeving.

Het resultaat

 • Vergroende plekken zoals moestuintjes, veilige groene terrassen, groene oases in de stad, groene ontmoetingsplekken, mogelijkheden voor buitensport
 • Inwoners (jong en oud) gaan vaker naar buiten en voelen zich gezonder
 • Een door jongeren gemaakte tentoonstelling en een event over groen in de stad
 • Verbinding met en actieve betrokkenheid van jongeren bij de lokale gemeenschap en hun leefomgeving
 • Talentontwikkeling door, voor en met jongeren: zij leveren een fundamentele bijdrage als onderzoeker, verkenner, verteller, verbeelder, vormgever, organisator en maker. Zij doen hiermee een unieke werk-, leer- en levenservaring op
 • Ondersteuning van de lokale economie door een aanpak mét lokale jongeren én met lokale ondernemers
 • Sterke(re) sociale verbinding en samenwerking tussen diverse partijen in de lokale gemeenschap
 • Een plan van aanpak voor meerdere jaren
 • Een kopieerbare en schaalbare aanpak voor andere jongerennetwerken, gemeenten en de Public Health sector

Maatschappelijke impact

Door de praktische en lokale insteek integreren we vraagstukken rondom gezondheid, veiligheid (coronaproof), sociale cohesie, duurzaamheid, klimaat, biodiversiteit en talentontwikkeling. Zodat meer Nederlanders, jong en oud, in gezondheid leven, in een fijne, gezonde én sociale leefomgeving waar zij zelf betekenisvol aan bijdragen.

De Groene Plaatsmakers is gehonoreerd door het innovatiefonds van de GGD Hart voor Brabant en in april 2021 zijn we gestart met onze eerste pilot. Deze pilot voeren we uit in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Met de afdelingen Maatschappelijke Ontwikkeling én Stedelijke Ontwikkeling brengen we publieke gezondheid, duurzaamheid, vergroening en talentontwikkeling samen.  We werken onder andere nauw samen met het loket Duurzaam ‘s-Hertogenbosch en de partners die actief zijn in het netwerk van de Young Changemakers Den Bosch.   

Op 10 maart 2022 vierden we met De Groene Plaatsmakers ons 1-jarig bestaan. Wat een feestje om deze mijlpaal te vieren met onze groene vrienden!!!
In april 2021 zijn Sanne HiemstraRoos Sohier en Rob Wolters van Nature For Health met De Groene Plaatsmakers in de Gemeente ‘s-Hertogenbosch van start gegaan. Met Alice Korsch als lokale teamcoördinator.

We zijn in maart 2022 bijna een jaar onderweg. En dat hebben we samen met onze meemakers, meedoeners en meedenkers gevierd.

Afgelopen jaar hebben velen hun ideeën, vaardigheden, kennis, netwerk, tijd, middelen en onderdak met ons gedeeld. Met deze hulp hebben we plannen waar kunnen maken en tot werkelijkheid kunnen laten komen.

Tijdens deze oogstbijeenkomst hebben we teruggekeken: in de Pleitzaal van Huis 73 namen Roos SohierAlex van RoosmalenSam van BeekSophia Blaauw en Ronja Ehlers onze gasten mee langs onze “Wall of Wonder”: een tentoonstelling van onze activiteiten en initiatieven van afgelopen jaar. We kijken vol trots terug op wat er in amper een jaar al is bereikt en gedaan!


En natuurlijk blijven De Groene Plaatsmakers actief om een zinvolle bijdrage te leveren aan een groene, gezonde, duurzame en gezellige stad. De jongeren presenteerden hun toekomstplannen: hoe zij door willen als vrijwilligersnetwerk en de concrete projecten die komend jaar op stapel staan zoals het Tiny Forest i.s.m. IVN, Instituut voor natuureducatie en het project Faunatorens.

Meer informatie? Kijk eens hier:

Website: https://www.plaatsmakers.com/de-groene-plaatsmakers

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/77189073/admin/

Instagram: https://www.instagram.com/degroeneplaatsmakers/

Twitter: https://twitter.com/grplaatsmakers

Of neem contact op met het projectteam van de Groene Plaatsmakers: degroeneplaatsmakers@gmail.com