Het NFH Implementatie Team bestaat uit een kernteam, associates en supportfunctionarissen.

Het kernteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij NFH. Het zorgt voor samenhang tussen NFH-activiteiten, initieert en faciliteert projectontwikkeling en –implementatie, en coördineert communicatie- en public relations-activiteiten. Het team ziet tevens toe op het financieel beheer, onderhoudt externe relaties, rapporteert aan de Council, en bewaakt de implementatie van besluiten.

De NFH Associates zijn “de oren en ogen” van NFH, ondersteunen het kernteam en werken binnen het Implementatie Team aan specifieke inhoudelijke, faciliterende en operationele taken (met accent op projecten en initiatieven).

De supportfunctionarissen ondersteunen de Council en het kernteam met taken op het vlak van financieel en personeel beheer

NFH kernteam

  • Rob Wolters, bestuurder – interim-directeur (in opdracht van Council)
  • Jasperina Venema, thema manager Nature & Health
  • Chantal Wuijster, NFH communicatie manager, Skrebbel Communicatie
  • Junior project officer Nature & Health (vacature).

We werken graag met studenten en indien mogelijk begeleiden wij (afstudeer-)studies en onderzoeken.

Binnenkort meer informatie over de andere leden van het NFH Implementatie Team, in het bijzonder de NFH Associates.

————————————————————————————————————————————————-

Ben u geïnteresseerd om actief te worden voor Nature For Health, als vrijwilliger of anderszins? Neem dan contact op via info@nfhfoundation.com