NFH was voor de aanvang de coronapandemie een internationale conferentie met als werktitel ‘Naturally Healthy Together – the Power of Green Spaces’ aan het voorbereiden.

Volgens NFH biedt de kracht van de groene ruimte – en in bredere zin het landschap – inspiratie voor een nieuwe benadering van gezondheid, van zorg en welzijn. Bij het de voorbereiding van de conferentie lag de aandacht enerzijds op het bereiken van regionale samenwerkingsverbanden, gemeenten en lokale gemeenschappen. Anderzijds was het de bedoeling om bedrijven en instanties aan te spreken die opereren in de sectoren voor gezondheid en welzijn, voor groenonderhoud, land- en tuinbouw, en voor natuur- en landschapsbeheer en educatie.

Vanwege de corona-pandemie en het vergrote klimaatbewustzijn is uiteindelijk besloten om af te zien van de organisatie van deze grote conferentie. De kennis en ervaring opgedaan met het organisatieproces is gebruikt bij de organisatie van de NFH Helend Landschap Dagen, die ook een internationale component hadden.