‘Helend landschap’: NFH conferentie tijdens Landschapstriënnale 2020

Donderdag 27 juni 2019 was Nature For Health vertegenwoordigd op de voorbereidende bijeenkomst in Boxtel van de Landschapstriënnale 2020. We deden een voorstel voor de invulling van het thema ‘Helend landschap’ via een internationale conferentie ‘Naturally Healthy Together – the power of green spaces’.

Landschapstriënnale 2020

Elke drie jaar wordt de Landschapstriënnale ergens in Nederland georganiseerd. Doel is het versterken van de waarden die in het cultuurlandschap zijn verankerd, en daarmee het vergroten van de betrokkenheid van boeren, burgers, bestuurders, beheerders en bedrijven. Het Groene Woud in Midden-Brabant is de gastheer van de Landschapstriënnale 2020, die als focus heeft: ‘High Green – Innovating the landscape’.

NFH conferentie over ‘Helend landschap’

Volgens NFH biedt de kracht van de groene ruimte – en in bredere zin het landschap – inspiratie voor een nieuwe benadering van gezondheid, van zorg en welzijn. Bij het uitnodigen van de deelnemers voor dit congres ligt de aandacht enerzijds op het bereiken van regionale samenwerkingsverbanden, gemeenten en lokale gemeenschappen. Anderzijds is het de bedoeling om bedrijven en instanties aan te spreken die opereren in de sectoren voor gezondheid en welzijn, voor groenonderhoud, land- en tuinbouw, en voor natuur- en landschapsbeheer en educatie. De inspirerende omgeving van het congres biedt gelegenheid om met elkaar in contact te komen, ervaringen te delen en tot mooie initiatieven te komen.

NFH is momenteel bezig met het vormgeven van strategische partnerschappen voor de conferentie en de fondsenwerving. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nature For Health:  via info@nfhfoundation.comof 06-53691866 (vanuit het buitenland: 0031653691866) Zie ook: https://landschapstriennale.com/2020-high-green-innovating-the-landscape/