NFH is een internationale conferentie met als werktitel ‘Naturally Healthy Together – the Power of Green Spaces’ aan het voorbereiden. De conferentie zal naar verwachting in 2021 plaatsvinden.

Volgens NFH biedt de kracht van de groene ruimte – en in bredere zin het landschap – inspiratie voor een nieuwe benadering van gezondheid, van zorg en welzijn. Bij het de voorbereiding van de conferentie ligt de aandacht enerzijds op het bereiken van regionale samenwerkingsverbanden, gemeenten en lokale gemeenschappen. Anderzijds is het de bedoeling om bedrijven en instanties aan te spreken die opereren in de sectoren voor gezondheid en welzijn, voor groenonderhoud, land- en tuinbouw, en voor natuur- en landschapsbeheer en educatie.

De inspirerende omgeving van de conferentie biedt gelegenheid om met elkaar in contact te komen, ervaringen te delen en gezamenlijk tot mooie initiatieven te komen.

NFH is momenteel bezig met het vormgeven van strategische partnerschappen voor de conferentie en de fondsenwerving.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nature For Health:  via info@nfhfoundation.comof 06-53691866 (vanuit het buitenland: 0031653691866)