Nature4Dem  was een project gericht op natuuractiviteiten in de dementiezorg: een exploratieve studie naar persoonsgerichte natuur- en buitenactiviteiten. Het project werd uitgevoerd door het VU Medisch Centrum Amsterdam en UKON en was gefinancierd door NFH.

Het doel van deze studie was het ontwikkelen en testen van een methodiek om persoonsgerichte natuuractiviteiten te ontwerpen voor mensen met dementie. Daarbij stonden de volgende onderzoeksvragen centraal:
1. Welke aspecten van de natuur vinden mensen met dementie belangrijk voor hun kwaliteit van leven?
2. Welke activiteiten in de natuur vinden mensen leuk?
3. Welke methodologie kan worden ontwikkeld om het gepersonaliseerd uitvoeren van natuuractiviteiten te ondersteunen?
4. Zijn gepersonaliseerde natuuractiviteiten uitvoerbaar en hoe worden ze gewaardeerd door mensen met dementie en professionals in de zorg?

Uit de focusgroepen kwamen acht belevingsthema’s met betrekking tot de natuur naar voren als belangrijk voor de kwaliteit van leven: plezier, ontspanning, zintuigelijke beleving, vrijheid, sociaal, herinneringen, je fit voelen en je nuttig voelen. Zes categorieën van voorkeursactiviteiten werden genoemd, o.a. passieve activiteiten en sociale activiteiten.

Gebaseerd op de resultaten van de focusgroepen is een methodiek ontwikkeld om natuuractiviteiten aan te passen aan de persoonlijke wensen, voorkeuren en ervaringen van mensen met dementie.

Een belangrijk instrument dat ontwikkeld is de zogenoemde ‘beslisboom”, waarin persoonlijke voorkeuren kunnen worden meegenomen.

Tijdens de pilot lieten de deelnemers over het algemeen hoge scores zien op ‘positief’ gedrag en lage scores op ‘negatief’ gedrag gedurende de activiteiten.

Bron: https://www.ukonnetwerk.nl/nature