Nature For Health (NFH) en de Limburgse zorginstelling Stichting Somnium Begeleiding & Stichting Somnium Zorg (Somnium) zijn in 2020 een samenwerking aangegaan. In 2023 is Somnium geïntegreerd in Tobas Jeugdhulp. Samen willen we een impuls geven aan de vergroening van de jeugdondersteuning in Limburg en daarmee de betekenis van natuur hier verder integreren. De organisaties gaan o.a. samen activiteiten ontwikkelen, waarbij het meten van de effecten van begeleidingen in het groen, de reacties van cliënten, het (verder) betrekken van het bedrijfsleven bij de zorgverlening én het maken van stappen van cliënten naar de arbeidsmarkt of vervolgopleidingen centraal staan.

In 2021 heeft de samenwerking geresulteerd in een prachtig en innoverend project, getiteld “De Groene Kans”De Groene Kans is een initiatief van Stichting Somnium Begeleiding, nu Tobas Jeugdhulp, en Stichting Nature For Health – samen met partners – waarin we perspectief bieden aan kwetsbare jongeren om bij te dragen bij aan de maatschappij en het landschap van Limburg.  We helpen jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 35 jaar om aansluiting te vinden bij de samenleving door natuur en landschap als middel in te zetten, ze een beter perspectief te bieden om te participeren in de samenleving, meer zelfredzaam te worden en daarmee de kansen voor een passende opleiding en/of op een baan te vergroten.

Het project ”de Groene Kans zal zich wat natuur- en landschapsrijke projectlocaties betreft met name richten op het Zuid-Limburgse landschap.

We zijn nog opzoek naar aanvullende financiële bijdragen, diegenen die daar suggesties voor hebben of een bijdrage aan willen leveren worden verzocht contact op te nemen via info@nfhfoundation.com