WJT_1525holland-4145274_1280

Nature For Health geeft de komende jaren prioriteit aan vier inhoudelijke thema’s, waarbij de relatie tussen positieve gezondheid en natuur centraal staat. De thema’s diepen deze relatie uit, inspireren samenwerkingsverbanden, het samenbrengen van mensen, innovaties en nieuwe vormen van onderzoek en bedrijvigheid.

Met deze vier thema’s levert Nature For Health een bijdrage aan een gezondere mens, een effectievere gezondheidszorg en een meer weerbare en diverse natuur.

De vier thema’s zijn:

Per thema worden acties, initiatieven en projecten ontwikkeld en uitgevoerd door – of met betrokkenheid van – Nature For Health, altijd in samenwerking met partners en vaak met een zo breed mogelijk spectrum aan deskundigheid en betrokkenheid van mensen op wijkniveau.

NFH organiseert ook bijeenkomsten, in het bijzonder Werk Inspiratie Sessies Natuur & Gezondheid en Seizoensbijeenkomsten Natuur & Gezondheid.

Wilt u bijdragen of kunnen wij u helpen? Klik hier of neem contact op via info@nfhfoundation.com