Maurits - bij thema Gezonde landschappenVia dit thema willen we onder meer:

Bewustwording creëren, onder meer via apps, over het belang van natuurrijke landschappen en openbaar groen voor de gezondheid (preventie en genezing). Van stadsparken tot natuurgebieden en nationale parken.

Assisteren bij het creëren van groene zorgcoalities, zorglandbouwsector naar natuur-, sociale en therapeutische organisaties en burgergroepen. En het testen van concepten en therapieën gerelateerd aan landschappen – van landbouw- tot wildernislandschappen.

Deelnemen aan innovatieve nationale en internationale wetenschappelijke onderzoeksprojecten over de relatie tussen landschappen en gezondheid. Waar relevant zelf onderzoek initiëren.

Green Deal

“This is how distance from nature is affecting our health”

Doctors in Scotland prescribe nature

Onderzoek: zeelucht inademen goed voor gezondheid