Het initiatief “HOT” (in exploratiefase) richt zich op de verkenning en realisatie van de praktische manieren waarop de verbinding tussen natuur/groen en gezondheid in verstedelijkte gebieden kan bijdragen aan klimaatadaptatie, de reductie van hitte-eilanden, de creatie van koele groen-blauwe corridors die koudere lucht transporteren, en sociale ontmoetingsplaatsen waar het goed toeven is.

Dit thema is “hot”, en vooral op lokaal niveau in Nederland en elders in de wereld zijn er prachtige initiatieven in ontwikkeling of uitvoering. Van ontstening van privétuinen in wijken en vergroening van ziekenhuizen en zorginstellingen tot grootschalige stedelijke vergroeningsimpulsen.

Nature For Health wil haar steentje bijdragen vanuit haar missie voor een gezonde leefomgeving.

NFH neemt klimaataspecten mee in onder meer haar programma Gezonde Groene Wijken, maar ook in andere projecten en activiteiten.

Eén van de activiteiten is onze inbreng in het congres “NCVGZ 2020 Preventie is mensenwerk“, 8 april 2020. NB Vanwege het caronavirus en vooral gezien de noodzakelijke extra inzet van alle zorgprofessionals is het congres geannuleerd. Over een eventuele latere datum wordt nog nagedacht. Verdere informatie volgt op een nader tijdstip.

Wilt u met ons meedenken of meedoen, neem gerust contact op, via info@nfhfoundation.com