Voor het ontwikkelen van kennis en het uitwisselen van ervaring, visies en inspiratie op het gebied van Natuur & Gezondheid heeft NHF twee typen bijeenkomsten die we structureel inzetten, te weten:

  • Werk Inspiratie Sessies Natuur & Gezondheid
  • Seizoensbijeenkomsten Natuur & Gezondheid.

Werk Inspiratie Sessies  

De Werk Inspiratie Sessies (WIS) zijn enerzijds bedoeld om onderzoeksresultaten en resultaten van projecten te presenteren, waaronder van NFH zelf, instellingen, burgerinitiatieven en studenten. Anderzijds zijn zij bedoeld om bepaalde thema’s uit te diepen.

Wat deelnemers betreft mikken we op een zo gemêleerd mogelijk gezelschap: de beste ideeën ontstaan uit discussie met mensen van diverse disciplines en met verschillende achtergronden.

De bijeenkomsten vinden in principe plaatst op een werkweek-middag in het Inspiratie Centrum “Nature For Health” in Berkel-Enschot, het hoofdkantoor van NFH. Vanwegehet maximaal willen voldoen aan de coronamaatregelen wijken we indien nodig uit naar andere locaties, omdat veiligheid bij ons voorop staat.

Deelname aan WIS bijeenkomsten is gratis.

Informatie

Ben je geïnteresseerd om op de uitnodigingenlijst te komen van WIS bijeenkomsten en/of wil je thema’s aandragen of onderzoek of projectuitkomsten presenteren? Neem graag contact op met Ben Janssen, ben@nfhfoundation.com

Seizoensbijeenkomsten

Geïnspireerd op de seizoensbijeenkomsten van de – per 1 januari 2020 opgeheven – Beroepsvereniging Groene Zorg (BVGZ) heeft NFH de Seizoensbijeenkomsten Natuur & Gezondheid geïntroduceerd. Het zijn dagen waar mensen ervaringen delen om van elkaar te leren, elkaar inspireren en op een ongedwongen en informele manier met elkaar zijn.  Op een seizoensbijeenkomst worden relevante thema’s besproken en informatie over gezondheid en natuur uitgewisseld.

De seizoensbijeenkomsten hebben een sterke “buitencomponent”. In de natuur elkaar ontmoeten, de natuur ontmoeten, jezelf ontmoeten. De bijeenkomsten zijn een hele dag.

Iedereen is welkom. Qua deelnemers verwachten we mensen die actief geïnteresseerd zijn in het onderwerp natuur & gezondheid en open staan om dat onderwerp (verder) te verkennen of uit te diepen. Die geïnteresseerd zijn om verder te professionaliseren via het delen van kennis, visie en ervaring en inspiratievoorbeelden.

NFH zal deze bijeenkomsten organiseren tezamen met lokale gastheren of gastvrouwen, op locaties in Nederland of Vlaanderen die inspiratie bieden op het raakvlak van gezondheid en natuur.

Voor de deelname aan seizoensbijeenkomsten vragen we van de deelnemers een financiële bijdrage voor de kosten van consumpties en organisatie.

NB! Vanwege de coronacrisis zijn de nodige bijeenkomsten niet doorgegaan, en zijn we nu in een “nieuwe tijd” beland, waar online bijeenkomsten meer regulier zijn geworden. NFH is zich aan het beraden op wat de beste mix is, waarbij we zeker niet alle bijeenkomsten online willen maken. Want elkaar en de natuur ervaar je het beste offline!

Informatie

Op de NFH website www.nfhfoundation.com  en via social media zullen de seizoensbijeenkomsten worden aangekondigd. Wil je meer informatie of wil je met ons zo’n bijeenkomst organiseren, neem dan contact op via info@nfhfoundation.com