NFH en Zet – schakel naar sociaal resultaat hebben in 2019 hun samenwerking geïntensiveerd rond het thema mensen met dementie, zorgverleners en wijkbewoners en de groen-blauwe ruimte in de provincies Noord-Brabant en de provincie Overijssel.

Een en ander onder de noemer “De Hof van …”, waarbij op de stippellijn de naam van de gemeente, de regio of het stadsdeel kan worden ingevuld, bijvoorbeeld “De Hof van Overijssel”.

Het concept ‘De Hof van … :  Verbindende kracht van groen in de buurt’ is gericht op het verbinden van de urgenties van een dementievriendelijke samenleving met hoogwaardige natuur in de stedelijke omgeving.

De verbinding ontstaat door enerzijds het fysiek realiseren of verbeteren van deze gebieden, maar ook door het stimuleren van het gebruik door mensen met dementie, zorgverleners en buurtbewoners. Voorbeelden hiervan zijn dementievriendelijke belevingstuinen bij zorginstellingen of in woonwijken. Of het herinrichten van bestaande dagbestedingslocaties naar dementievriendelijke omgevingen. De groen-blauwe oases functioneren als toegankelijke en bruikbare mogelijkheden voor natuurontmoeting, contact met mensen en ontspanning .

Door de (her)inrichting van groen-blauwe oases in de woonomgeving worden direct ook nieuwe ecologische waarden in de stad gecreëerd of bestaande kwaliteiten verbeterd. Dit draagt ook bij aan het verbinden van natuurlijke zones binnen en buiten de stad en aan sterkere ecosystemen. Daarnaast bieden de oases rust in een steeds jachtiger wordende maatschappij en hebben zo meerwaarde voor alle bewoners van een wijk.

Het projectvoorstel “Hof van Noord-Brabant” was in 2020 gereed en met de provincie Noord-Brabant besproken. Er waren in die tijd geen mogelijkheden voor projectfinanciering.

Het projectvoorstel De Hof van Overijssel werd besproken tijdens  workshop ‘Hof van Overijssel’ op het BiodiFestival te Holten (O) (december, 2019). De workshop was georganiseerd door NFH en Zet. Overijsselse Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher presenteerde het nieuwe magazine Vitamine Groen tijdens de workshop, waarin een oproep staat om mee te werken met De Hof van Overijssel (zie foto).

We hebben verkennende gesprekken gevoerd met Deventer of het concept hier als eerste in Overijssel kan worden toegepast. Ook zijn er intensieve contacten met IVN, zowel in Noord-Brabant als Overijssel.

We hebben het “De Hof van ..” project bij een aantal financiers neergelegd en verkennende gesprekken gevoerd. Een en ander heeft nog niet geresulteerd in het vinden van financiering.

Heeft u belangstelling om samen met ons het “De Hof van ..” initiatief te ontwikkelen in een regio of stedelijk gebied in Nederland of Vlaanderen of heeft u suggesties voor projectfinanciering, neem graag contact met ons op!