NFH en Zet – schakel naar sociaal resultaat hebben hun samenwerking geïntensiveerd rond het thema mensen met dementie, zorgverleners en wijkbewoners en de groen-blauwe ruimte in Noord-Brabant. Een en ander onder de noemer De Hof van Brabant. We hebben samen een prachtig plan ontwikkeld. Binnenkort meer hierover.