Op 7 Oktober 2020 vond de “Helend Landschap Dag 2020” plaats, met als motto:  “Op onze gezondheid, Vincent! Van Gogh Nationaal Park”. Nature For Health is de initiatiefnemer en coördinator, in nauwe samenwerking met Broedplaats Steenfabriek Udenhout en verscheidene andere partners.

De Helend Landschap Dag was een Partner Event van de #EuropeanGreenWeek2020 van de Europese Commissie en gekoppeld aan de VN Global Goals.

“Helend landschap” heeft als doel het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor het landschap als helende kracht voor de gezondheid van mens en natuur en het ondersteunen van maatschappelijke bewegingen op dat vlak.

De coronacrisis heeft ons laten zien dat de fysieke en mentale gezondheid van mens en natuur onlosmakelijk verbonden zijn: geen gezonde mens zonder een gezonde aarde. De World Health Organisation (WHO) heeft dan ook in haar “Manifesto for a healthy recovery from Covid-19” de bescherming van natuur op nummer 1 gezet. Ook de VN geven hogere prioriteit aan de thema’s gezondheid en biodiversiteit, via de Global Sustainable Development Goals en al het relevante EU beleid, inclusief #EU4Health, de ‘EU Biodiversity Strategy for 2030’ en de integratie van ‘nature based solutions’ in de Europese Green Deal om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken.

We kennen allemaal de helende werking van bijvoorbeeld zee en bergen. Maar dicht bij huis vinden we ook landschappen die helpen ontspannen en zorgen te laten waaien. Van “microlandschappen” zoals je eigen tuin tot nationale parken.

Het concept “helend landschap” en Vincent van Gogh zijn door de coronacrisis alleen maar belangrijker geworden. De coronacrisis heeft ons als samenleving met de neus op de feiten gedrukt en laten zien hoe de gezondheid van mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden is. We moeten niet terug naar “normaal”, maar vooruit naar een herstel van de balans tussen mens en natuur. Een herstel waar preventie belangrijker is dan genezen.

“Heel het landschap”- het werkt naar twee kanten, de positieve gezondheidseffecten die het landschap aan ons geeft, zowel fysiek als mentaal, en de kwaliteitsimpulsen die wij aan het landschap en de natuur daarin geven. Een positieve relatie draagt ook bij aan het verlagen van de steeds verder stijgende zorgkosten. Het is van groot belang dat bij de “doorstart” van de maatschappij na de coronacrisis de positieve relatie tussen natuur en gezondheid hoge prioriteit krijgt.

Het Van Gogh Nationaal Park, in de provincie Noord-Brabant in Nederland, is een gebied met grote potentie om landschap en gezondheid aan elkaar te koppelen, en daarmee een krachtcentrale voor onze gezondheid te worden. Vincent zelf werd geïnspireerd door het (Brabantse) landschap. Maar hij had de natuur ook hard nodig voor zijn mentale gezondheid.

De Helend Landschap activiteiten in het kader van de ‘Helend Landschap Dag’ waren inspirerend en veel mensen hebben er van genoten.

Op twee locaties in Midden-Brabant vond een helend landschapsetafette plaatsvinden, te weten het Inspiratie Centrum Nature For Health (Berkel-Enschot) en Broedplaats De Steenfabriek Udenhout.

Er was een kernteam opgericht die de Dag coördineerde, met direct betrokken partners, met name NFH, en Broedplaats Steenfabriek Udenhout, in samenwerking met Kunstloc Brabant, Van Gogh Nationaal Park, Stichting Buitenschool, Starters4Communities, Bureau Lentekracht, en Brabant Vertelt. Ook de Bibliotheek Midden-Brabant, Van Helvoirt Groenprojecten en de Rabobank Hart van Brabant deden mee. De laatste twee mede als financier van de Dag.

De Helend Landschap Dag was de opmaat naar de Landschapstriënnale in april 2021. Het had een publieksdeel en een deel op uitnodiging. 

Activiteiten die hebben plaatsvonden zijn:

  • Publieksgerichte activiteiten op de Steenfabriek en het Inspiratie Centrum, waaronder begeleide wandelingen, de lancering van “Blokje Omdenken”, informatie over het belang van natuur voor mensen met dementie en hun zorgverleners, informatie over de Healing Pod, enz, enz;
  • De formele lancering van het Inspiratie Centrum Nature For Health in Berkel-Enschot, gemeente Tilburg. Mooi ‘aangekleed’ binnen en buiten, en met o.a. een de NatureBliss foto-expositie “Natuur als visueel medicijn” en de presentatie van de “Healing Pod”;
  • Het debat Heel Het Landschap – in het Inspiratie Centrum, afgesloten met een Helend Landschap Verklaring. Partijen als IUCN-The World Conservation Union, Wageningen Universiteit en het Nationaal Park Van Gogh deden hier aan mee, en hielpen NFH met de organisatie van het debat;
  • De opening van een helend landschap pad in Midden-Brabant, met als eerste route tussen Berkel-Enschot en Udenhout;
  • Activiteiten via lokale bibliotheken in Midden-Brabant.

Concluderend, de Dag was succesvol en vol energie! Dank aan iedereen die betrokken was, als organisator, partner of deelnemer van de dag!

Hier vindt u de website van de Helend Landschap Dag 2020.