Op 7 Oktober 2020 vindt de “Helend Landschap Dag” plaats, met als motto:  “Op onze gezondheid, Vincent! Van Gogh Nationaal Park”. Nature For Health is de initiatiefnemer en coördinator. De Dag is een Partner Event van de #EuropeanGreenWeek2020 van de Europese Commissie en gekoppeld aan de Global Goals.

“Helend landschap” heeft als doel het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor het landschap als helende kracht voor de gezondheid van mens en natuur en het ondersteunen van maatschappelijke bewegingen op dat vlak.

De coronacrisis heeft ons laten zien dat de fysieke en mentale gezondheid van mens en natuur onlosmakelijk verbonden zijn: geen gezonde mens zonder een gezonde aarde. De World Health Organisation (WHO) heeft dan ook in haar “Manifesto for a healthy recovery from Covid-19” de bescherming van natuur op nummer 1 gezet. Ook de VN geven hogere prioriteit aan de thema’s gezondheid en biodiversiteit, via de Global Sustainable Development Goals en al het relevante EU beleid, inclusief #EU4Health, de ‘EU Biodiversity Strategy for 2030’ en de integratie van ‘nature based solutions’ in de Europese Green Deal om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken.

We kennen allemaal de helende werking van bijvoorbeeld zee en bergen. Maar dicht bij huis vinden we ook landschappen die helpen ontspannen en zorgen te laten waaien. Van “microlandschappen” zoals je eigen tuin tot nationale parken.

Het concept “helend landschap” en Vincent van Gogh zijn door de coronacrisis alleen maar belangrijker geworden. De coronacrisis heeft ons als samenleving met de neus op de feiten gedrukt en laten zien hoe de gezondheid van mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden is. We moeten niet terug naar “normaal”, maar vooruit naar een herstel van de balans tussen mens en natuur. Een herstel waar preventie belangrijker is dan genezen.

“Heel het landschap”- het werkt naar twee kanten, de positieve gezondheidseffecten die het landschap aan ons geeft, zowel fysiek als mentaal, en de kwaliteitsimpulsen die wij aan het landschap en de natuur daarin geven. Een positieve relatie draagt ook bij aan het verlagen van de steeds verder stijgende zorgkosten. Het is van groot belang dat bij de “doorstart” van de maatschappij na de coronacrisis de positieve relatie tussen natuur en gezondheid hoge prioriteit krijgt.

Het Van Gogh Nationaal Park, in de provincie Noord-Brabant in Nederland, is een gebied met grote potentie om landschap en gezondheid aan elkaar te koppelen, en daarmee een krachtcentrale voor onze gezondheid te worden. Vincent zelf werd geïnspireerd door het (Brabantse) landschap. Maar hij had de natuur ook hard nodig voor zijn mentale gezondheid.

De Helend Landschap activiteiten in het kader van de ‘Helend Landschap Dag’ ontwikkelen zich prachtig.

Op twee of drie locaties in Midden-Brabant zullen helend landschapsetafettes plaatsvinden, te weten het Inspiratie Centrum Nature For Health (Berkel-Enschot) en Broedplaats De Steenfabriek Udenhout, en mogelijk ook Landgoed Haarendael te Haaren. 

Er is een kernteam opgericht, met de direct betrokken partners, met name NFH, Broedplaats Steenfabriek Udenhout, Kunstloc Brabant, Van Gogh Nationaal Park, Stichting Buitenschool, Starters4Communities, Bureau Lentekracht, Brabant Vertelt, en Maatschappelijk Platform Haarendael. Ook de Bibliotheek Midden-Brabant, Van Helvoirt Groenprojecten en de Rabobank Hart van Brabant doen mee. De laatste twee mede als financier van de Dag.

De Helend Landschap Dag is de opmaat naar de Landschapstriënnale in april 2021. Het heeft een publieksdeel en een deel op uitnodiging. 

Activiteiten die naar verwachting plaats zullen vinden zijn onder meer:

  • De formele lancering van het Inspiratie Centrum Nature For Health in Berkel-Enschot, gemeente Tilburg. Mooi ‘aangekleed’ binnen en buiten, en met o.a. een passende fototentoonstelling en de presentatie van de “Healing Pod”;
  • Het debat Heel Het Landschap – in het Inspiratie Centrum, wordt afgesloten met een Helend Landschap Verklaring. Partijen als IUCN-The World Conservation Union, Wageningen Universiteit en het Nationaal Park Van Gogh doen hier aan mee, en helpen NFH met de organisatie van het debat;
  • De opening van een helend landschap pad in Midden-Brabant, met als eerste route tussen Berkel-Enschot en Udenhout;
  • Workshops en andere activiteiten in de Steenfabriek, georganiseerd door verscheidene lokale en regionale partijen, met betrokkenheid van jeugd, w.o. basisscholen;
  • Activiteiten via lokale bibliotheken in Midden-Brabant;
  • De ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen partijen gevestigd in Midden-Brabant, gericht op ondernemerschap, duurzaamheid, natuur en gezondheid in het Van Gogh Nationaal Park.

Concluderend, de vaart zit erin en er is veel enthousiasme. En uiteraard spelen we in op beperkingen en mogelijkheden van corona-maatregelen.

Een volledig programma wordt z.s.m. hier gedeeld, maar zet de 7 oktober alvast maar in je agenda!

Van Helvoirt Groenprojecten BV - De Bonte Berm Lionsclub onder voorbehoud