In de middag van de Helend Landschap Dag 2021 vond een internationaal seminar plaats, gericht op “Green & Healthy Destinations”, waaronder specifieke voorbeelden van “healing landscapes” in Europa. Nature For Health en Green Destinations waren de hoofdorganisatoren van dit seminar, in samenwerking met verscheidene organisaties, waaronder de Raad van Europa, de Provincie Noord-Brabant, Van Gogh Nationaal Park, Wageningen University & Research en VisitBrabant.

In dit seminar, waar 145 mensen zich hadden ingeschreven, werd  het landschap vooral bezien vanuit het perspectief van natuur- en landschapsgerelateerde recreatie, toerisme en gezondheidssector. De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de gezondheidszorg en voor recreatie en toerisme, zowel op korte als op lange termijn. Gezondheid en groene kwaliteit worden steeds belangrijker bij de keuzes die we maken. Steeds meer regio’s willen zich onderscheiden als ‘gezond’ en als ‘helende landschappen’ met als pijlers: gezondheid, zorg, natuur en landschap en kwaliteitstoerisme.

Geïnspireerd door Vincent van Gogh, zijn passie en verbondenheid met het Brabantse land, maar ook het belang van het landschap voor zijn mentale gezondheid, zullen we in Noord-Brabant verdere stappen maken voor het promoten van het Van Gogh Nationaal Park als helende landschap van (inter-)nationale allure.

Tevens zullen we geïnspireerd door het seminar een “European Inspiration & Learning Network on Green & Healthy Destinations” ontwikkelen.