DSCN00361Eén van de thema’s die binnen NAHF verder ontwikkeld worden is oncologie.

Het aantal mensen dat kanker krijgt neemt nog steeds toe. Gelukkig is de genezingskans de laatste jaren flink toegenomen. Daarnaast wordt kanker steeds meer een chronische, in plaats van dodelijke, ziekte.

De ziekte heeft een grote impact op mensen; zij hebben bijvoorbeeld vaak een te kort aan energie. Een levensbedreigende ziekte zorgt daarnaast voor een andere kijk op het leven. Een projectgroep van artsen, wetenschappers, (ex)patiënten, verzorgenden en groenspecialisten onderzoekt op welke wijze de natuur voor deze mensen kan bijdragen aan een nieuwe balans in het leven. Ook hierbij geldt dat wetenschappers effecten meten en onderzoeksgegevens beschikbaar stellen.

Binnen oncologie richt NAHF zich allereerst op mensen die herstellende zijn na een ingreep voor borstkanker. Klik hier om meer te lezen over dit project.