DSCN00361De World Health Organisation noemt stress een van de grootste ziekteveroorzakers in de westerse wereld. Daarbij komt dat 30% van de mensen die gebruik maken van de WIA, dat doen op grond van een psychische aandoening. In Nederland is ongeveer 30% van het langdurig ziekteverzuim te wijten aan overmatige stress. 10% van de werknemers heeft last van teveel aan stress, waardoor productiviteit verlaagt is. Ongeveer 4% van de werknemers valt uit vanwege stress en burn-out. Dagelijks kost burn-out de Nederlandse samenleving (werkgevers, overheid, verzekeraars en zieken) maar liefst 20 miljoen euro.

NAHF is overtuigd van de positieve werking van groen op de gezondheid van mensen. Op 1 april jongstleden opende het Vitura VitaliteitCentrum haar deuren. Vitura is één van de living labs van NAHF en behandelt mensen met stress gerelateerde klachten en stelt hen in staat hun vitaliteit duurzaam te verbeteren door gebruik te maken van een groene, natuurlijk omgeving.