stress

Stress is een van de belangrijkste ziekteveroorzakers in de westerse wereld, zo meldt de World Health Organization. Dat zien we ook in Nederland, waar zo’n 30% van het langdurig ziekteverzuim te maken heeft met overmatige stress. Burn-out kost de Nederlandse samenleving dagelijks maar liefst 20 miljoen euro. De relatie met onze stedelijke omgeving en onnatuurlijke manier van leven wordt steeds duidelijker.

Recent Amerikaans onderzoek laat zien dat ongeveer twee derde van de Amerikaanse fulltime werknemers kampt met aan werkstress gerelateerde klachten. 23% voelt zich vaak burn-out. Het is een dringend probleem dat naar schatting zorgt voor 125 tot 190 biljoen dollar aan gezondheidszorguitgaven. Bij verpleegkundigen is het percentage burn-out nog hoger. Onderzoekers van Legacy Emanuel Medical Center in Portland, VS, toonden aan dat symptomen zoals emotionele uitputting en depersonalisatie bij verpleegkundigen verminderen als zij eens per dag ongeveer 20 minuten kunnen ontspannen in een natuurrijke omgeving. Het bewijst opnieuw dat een groene omgeving herstel geeft na opgebouwde stress.

Wat doet NFH?

Nature For Health brengt kennis samen, over de gehele wereld, en vertaalt die naar de praktijk van mensen en gezondheidsinstellingen. Nature For Health draagt bij aan initiatieven die mensen met stressklachten behandelen in speciaal daarvoor ingerichte tuinen.