Persbericht

De betekenis van een groene woon- en leefomgeving voor de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen.

Nu de 0-meting van de kwetsbaarheid van de ouderen in de wijk Waterhoef van de gemeente Oisterwijk uitgevoerd is, kan het project Groen voor Grijsdaadwerkelijk van start. Alle bewoners van de wijk worden geïnformeerd over het project in een bijeenkomst op woensdag 11 mei 2016 in het Wijkcentrum Waterhoef vanaf 19.30 uur.

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont aan dat natuurbeleving  goed is voor de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Natuur nodigt uit tot bewegen, helpt tegen somberheid en is goed voor sociale contacten. Tegelijk wil de rijksoverheid dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Dit betreft vaak ook kwetsbare ouderen, die lijden aan dementie, depressie of eenzaamheid. Het project Groen voor Grijsonderzoekt de betekenis van een groene woon- en leefomgeving voor de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen in de wijk Waterhoef van de gemeente Oisterwijk in de Provincie Noord-Brabant.

Groene interventie

“We gaan het effect onderzoeken van een ‘groene interventie’, de aanleg van belevingsgericht groen en het gebruik ervan”,aldus senior onderzoeker Jana Verboom van Alterra Wageningen UR. “Dat doen we door voor de aanleg van groen, direct erna, en enige jaren later de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen in kaart te brengen, maar ook de belasting van mantelzorgers en het beroep op professionele zorg en voorzieningen.”  Alterra doet dat samen met de Nature Assisted Health Foundation (NAHF), een Nederlands/Zweeds netwerk van universiteiten en innovatieve bedrijven uit de groensector dat zich richt op de relatie tussen natuur en gezondheid. NAHF directeur Joop van Hezik: “In het project ontwikkelen we met inwoners innovatieve groenconcepten voor versteende wijken, en onderzoeken we of een groene woon- en leefomgeving de zorgvraag van kwetsbare ouderen kan verlagen, voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, en de zorgkosten kan beperken?”  Het project wordt gedragen door lokale partners: de Wijkraad Waterhoef, het Oisterwijkse B(iodiversiteit)-team, Mentorhulp Oisterwijk, de Dementie Coöperatie Oisterwijk, de Belvertshoeve, de gemeente Oisterwijk en wooncorporatie Leystromen. De Wijkraad Waterhoef  maakt zich hard voor maatschappelijk draagvlak voor het project. Want, zegt Yvonne Kruizinga, “Dit project is belangrijk voor de samenhang in de wijk, en daar maken wij ons als wijkraad sterk voor.” Ook Wooncorporatie Leystromen, dat meer dan 500 social huurwoningen in de wijk Waterhoef verhuurt, is aangesloten als partner. Paul van der Velden, Manager Maatschappij en Innovatie: “Door de vergrijzing en de bezuinigingen in de zorg worden inwoners steeds meer afhankelijk van hun sociale omgeving dicht bij de woning. Groen voor grijs biedt hier unieke kansen voor de bewoners. Samen (ver)zorgen wordt de trend voor de komende jaren.

Groene Agenda

Het project Groen voor Grijsis één van de zes projecten van De Groene Agendavan Royal FloraHolland, Stichting iVerde en Wageningen UR, en wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen van het Ministerie van Economische Zaken en Productschap Tuinbouw. Daarnaast dragen de gemeente Oisterwijk, de provincie Noord-Brabant (programma Natuur en Samenleving), de Rabobank Hart van Brabant en wooncorporatie Leystromen financieel bij.

Dementievriendelijke gemeente

Het project Groen voor Grijs is één van de projecten van de Dementie Coöperatie Oisterwijk. De gemeente Oisterwijk is koplopergemeente in het streven van de Brabantse Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie om voor 2020 alle gemeenten in de Provincie Noord-Brabant dementievriendelijk te maken. Het project is ook opgenomen in de Brabantse Proeftuin Dementie, als onderdeel van de innovatierichting ‘buiten is beter’.

 0-meting

De afgelopen maanden is de kwetsbaarheid van 200 van de 428 ouderen (65 plus) in de wijk Waterhoef gemeten met behulp van de zogenoemde Tilburg Frailty Indicator in interviews met vrijwilligers. Van deze 200 ouderen wilden 171 ouderen de komende jaren meewerken aan het onderzoek. Voor deze 0-meting zijn de vrijwilligers geïnstrueerd door het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn Tranzo van de Tilburg University. Tranzo en Alterra hebben daarnaast een meer diepgaande vragenlijst ontwikkeld, die is voorgelegd aan de 117 meest kwetsbare ouderen. Jana Verboom: “Bijzonder dat zoveel mensen mee willen doen aan het onderzoek, ver boven het landelijk gemiddelde. Het werken met vrijwilligers uit de wijk bleek een gouden greep.”

Start

Het Oisterwijkse B(iodiversiteit)-team heeft een ‘groene kansen kaart’ gemaakt van de wijk Waterhoef, met plekken waar vanuit het oogpunt van biodiversiteit en natuurontwikkeling winst te behalen valt. Door studenten van HAS Hogeschool is een ideeënboek ‘Minder zorgen in het groen’ voor de wijk Waterhoef ontwikkeld. Zowel de groene kansen kaart als het ideeënboek dienen als inspiratiebron voor ontwerpsessies om met inwoners van de wijk Waterhoef groene plekken in de wijk te ontwerpen.

 

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie over het project Groen voor Grijskunt u contact opnemen met:

Yvonne Kruizinga, Wijkraad Waterhoef, tel.: 013 5285201,
Email: secretaris@wijkraadwaterhoef.nl
Jana Verboom, Alterra, tel.: 06 51631073, Email: jana.verboom@wur.nl
Joop van Hezik, NAHF, tel.: 06 20157085, Email: vanhezik@xs4all.nl