DSCN0011(28)De stichting zet continu samenwerkingsverbanden op om nieuwe kennis te ontwikkelen en het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid op het vlak van gezondheid, leisure, economie en natuur en groen te bevorderen. Dit kunnen ook tijdelijke samenwerkingsverbanden zijn, toegespitst op een specifieke toepassing.

 

 

De volgende partijen zijn betrokken bij NAHF:

Overheid / NGO’s:

 • Midpoint Brabant
 • Gemeente Tilburg
 • Provincie Noord-Brabant
 • Ministerie van EL&I
 • SER Brabant
 • Provinciale Gezondheidsraad
 • Streekhuis Het Groene Woud
 • ECNC
 • IUCN
 • ECLEI

Zorgorganisaties

 • Vitura
 • Prisma
 • Thebe
 • De Wever
 • St. Elisabeth Ziekenhuis
 • Zorgnetwerk Midden-Brabant
 • Diverse zelfstandige zorgverleners

Universiteiten en kennisinstellingen

 • Tilburg University
 • VUmc VU University Medical Center Amsterdam
 • Universteit van Humanistiek
 • HAS Hogeschool Den Bosch
 • Fontys Hogeschool HRM & Toegepaste Psychologie
 • Swedish University of Agricultural Science
 • UKON Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen
 • Alterra – Wageningen UR

Verzekeraars

 • Achmea
 • Menzis

Brancheorganisaties

 • ZLTO