NFH en Zet – schakel naar sociaal resultaat hebben hun samenwerking geïntensiveerd rond het thema mensen met dementie, zorgverleners en wijkbewoners en de groen-blauwe ruimte.

De eerste provincies waarin de samenwerking wordt geconcretiseerd zijn Noord-Brabant en Overijssel. Een en ander onder de noemer “De Hof van Brabant” en “De Hof van Overijssel”.

Met het concept ‘De Hof van … : groen-blauwe oases in de woonomgeving’ verbinden we de urgenties van een dementievriendelijke samenleving met hoogwaardige natuur in de stedelijke omgeving.

De verbinding ontstaat door enerzijds het fysiek realiseren of verbeteren van deze gebieden, maar ook door het stimuleren van het gebruik door mensen met dementie, zorgverleners en buurtbewoners.

Voorbeelden hiervan zijn dementievriendelijke belevingstuinen bij zorginstellingen of in woonwijken. Of het herinrichten van bestaande dagbestedingslocaties naar dementievriendelijke omgevingen. De groen-blauwe oases functioneren als toegankelijke en bruikbare mogelijkheden voor natuurontmoeting, contact met mensen en ontspanning .

Door de (her)inrichting van groen-blauwe oases in de woonomgeving worden direct ook nieuwe ecologische waarden in de stad gecreëerd of bestaande kwaliteiten verbeterd. Dit draagt ook bij aan het verbinden van natuurlijke zones binnen en buiten de stad en aan sterkere ecosystemen. Daarnaast bieden de oases rust in een steeds jachtiger wordende maatschappij en hebben zo meerwaarde voor alle bewoners van een wijk.

Het projectvoorstel De Hof van Brabant is gereed en ingediend bij mogelijke financiers, waaronder de Provincie Noord-Brabant. Afspraken zijn gemaakt met IVN voor samenwerking, en synergie in uitvoering met het IVN N00rd-Brabant project “Alle ouderen naar buiten!”.

Het projectvoorstel De Hof van Overijssel is in ontwikkeling en het Hof van Overijssel initiatief onlangs besproken tijdens  workshop ‘Hof van Overijssel’ op het BiodiFestival te Holten (O). De workshop was georganiseerd door NFH en Zet. Overijsselse Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher presenteerde het nieuwe magazine Vitamine Groen tijdens de workshop, waarin een oproep staat om mee te werken met De Hof van Overijssel (zie foto).

Heeft u belangstelling om samen met ons het “De Hof van ..” initiatief te ontwikkelen in een andere regio of stedelijk gebied in Nederland of Vlaanderen, neem graag contact met ons op!