DSCN0011(28)

De missie van de Nature Assisted Health Foundation (NAHF) is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen vanuit cross overs op het gebied van groen en gezondheid. NAHF werkt hierbij vanuit het principe van ‘social innovation’, het creëren van maatschappelijke en economische meerwaarde, door nieuwe samenwerkingsverbanden tussen de zogenaamde ‘triple helix’ (Overheid, Ondernemers, Onderwijs en Onderzoek). NAHF verbindt daarmee wetenschap en ondernemerschap, door business claims met betrekking tot de relatie tussen natuur en gezondheid te onderbouwen met wetenschappelijk bewijs. Om zo evidence based markt- en verdienmodellen te ontwikkelen, die zowel maatschappelijke (kwaliteit van leven) als economische (reductie zorgkosten) waarde creëren.

 

De Nature Assisted Health Foundation wil in de komende vijf jaar de volgende doelstellingen realiseren:

  • Ontwikkelen van een netwerk, bestaande uit ondernemingen, kennisinstellingen, opleidingen en overheden.
  • Het verbinden van ondernemerschap en onderzoek op Europees niveau. Partners bevinden zich in minimaal vijf landen.
  • Het ontwikkelen van minimaal vijf toepassingen met maatschappelijke én economische waarde.

Onze ambitie op lange termijn (tien jaar) is:

  • Het verbeteren van de kwaliteit van leven van miljoenen Europeanen. Dit kan onder andere binnen zorg en leisure. Ook vrijetijdsbesteding kan bijdragen aan duurzame arbeidsparticipatie, vitaliteit en gezond ouder worden.
  • Het stimuleren van het ontstaan van een nieuwe industrie op het gebied van natuur/groen en gezondheid. De omzet van de gezamenlijke startups, producten en diensten is minimaal 50 miljoen euro.

Wilt u vanuit uw professionaliteit bijdragen aan de doelstellingen van de stichting? We zoeken naar een brede diversiteit, waarin iedereen vanuit zijn uniciteit bijdraagt. U bent van harte welkom. Neem contact op met Jasperina Venema via info@nahf.nl.