NFH geeft prioriteit aan het volledig implementeren van de volgende principes:

  • We houden van en respecteren mensen en we houden van en respecteren de natuur. Mensen maken deel uit van de natuur, en we moeten dienovereenkomstig handelen, ook in gezondheid gerelateerde kwesties;
  • We denken niet dat wij alleen ‘de waarheid en de volledige waarheid’ bezitten. Wel zijn we ervan overtuigd dat contact met de natuur over het algemeen erg goed is voor mensen. Die overtuiging is verankerd in onze passie voor het leven, voor mensen, natuur en gezondheid. We handelen en denken vanuit de concepten “positieve gezondheid”, “nature-assisted” en “social innovation”;
  • We denken en handelen zo ethisch mogelijk – onze NFH-interacties met mensen mogen anderen niet schaden. We zullen geen activiteiten ondernemen die het risico lopen anderen schade te berokkenen. We zijn voor samenwerking en voor het slaan van bruggen tussen tegenstellingen. We willen een positieve en eerlijke kracht zijn in de samenleving;
  • We proberen zo duurzaam mogelijk te zijn in onze besluitvorming en – vooral – activiteiten en acties;
  • We geven prioriteit aan transparantie:

> in bestuur, management en ‘operations’: relevante plannen, businessplannen, jaarverslagen en andere relevante documenten zullen worden gepubliceerd op de NFH-website;

> in financieel management. De NFH Council, de NFH-penningmeester en – indien de Council dat beslist – een onafhankelijke accountant beoordeelt de jaarlijkse financiële jaarverslagen van de stichting;

> in de besluitvorming. Er wordt een “chart” ontwikkeld over rollen en verantwoordelijkheden en taken van de Strategie & Netwerk Council, de Stakeholder Groep en het Implementatie Team. De chart wordt op de website gepubliceerd.

Heeft u vragen over onze principes of opmerkingen of misschien kritiek, neem gerust contact met ons op via info@nfhfoundation.com